Skolverkets generaldirektör presenterade pandemirapport för kronprinsessan

Generaldirektör Peter Fredriksson presenterade Skolverkets slutredovisning om pandemins påverkan på skolväsendet för kronprinsessan Victoria och prins Daniel vid ett besök på Berättarministeriet i Husby.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson, kronprinsessan Victoria, prins Daniel och Berättarministeriets institutansvariga Maria Wallin.

Foto: Kate Gabor.

Berättarministeriets institutansvariga Maria Wallin berättade samtidigt om deras rapport Lärares röster i pandemins spår. Med vid besöket var också grundskolechef i Stockholms stad Happy Hilmarsdottir, Enbackaskolans rektor Raija Ikonen och Ulrika Ambrosius, lärare vid Oxhagsskolan, som gav en bild av läget i den svenska skolan.

Berättarministeriet verkar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att stötta lärare och elever i områden med högt socioekonomiskt index i den dagliga undervisningen. Berättarministeriet driver utbildningscenter i Husby och Hagsätra i Stockholm och i Gamlestaden i Göteborg.

Covid-19-pandemins konsekvenser för skolväsendet – slutredovisning

Publicerades den .