Nu ska 120 000 niondeklassare välja gymnasium

Under de kommande veckorna pågår gymnasievalet för landets drygt 120 000 elever i årkurs nio. En nyhet i år är att även yrkesprogrammen ger grundläggande högskolebehörighet. Här har vi samlat tips från våra studie- och yrkesvägledare, samt användbara länkar.

För vissa elever är valet lätt, för andra är det svårare. Det är inte ovanligt att känna sig stressad och tänka att gymnasievalet avgör hela ens framtid. Här är rådet att välja med både hjärta och hjärna, och förstå att gymnasieskolan är en grundutbildning som inte styr vad man ska göra resten av livet.

– Det är ett viktigt val, men främst för de kommande tre åren. Det är bra att välja något som man är intresserad av och tycker är kul så att man är motiverad och klarar av att slutföra utbildningen. Det är det viktigaste. Sen går det att ändra inriktning många gånger i livet, säger undervisningsråd Agnetha Kronqvist.

Yrkesprogrammen ger grundläggande högskolebehörighet

Från och med höstterminen 2023 gäller nya bestämmelser som ska göra det lättare för elever som läser på yrkesprogrammen att nå grundläggande behörighet till högskola. De kurser som krävs för grundläggande behörighet kommer numera ingå i alla yrkesprogram. Dessa kurser kan dock väljas bort av elever som önskar det, och de eleverna får i stället en yrkesexamen.

– Vi rekommenderar verkligen att man tittar på alla program och inte utesluter exempelvis yrkesprogrammen. Med ett yrkesprogram kan man hålla alla dörrar öppna, för både jobb och studier. Det är ofta lättare att plugga vidare till ett akademiskt yrke efter att ha gått ett yrkesprogram än att bli till exempel elektriker efter ett högskoleförberedande program. Det går förstås men man behöver läsa till flera ämnen, säger undervisningsråd Mikaela Zelmerlööw.

Samlad information om gymnasievalet på Utbildningsguiden

På Utbildningsguiden.se har Skolverket samlat information och vägledning inför val av skola och utbildning. Här finns flera olika verktyg som kan stödja eleven att göra ett väl genomtänkt val. Eleven kan exempelvis hitta och jämföra skolor och program utifrån andel lärare med pedagogisk utbildning, betyg och resultat på nationella prov. Här finns också Skolinspektionens enkäter till elever där det framgår hur eleverna tycker att tryggheten och arbetsron är på skolan.

– Vårt råd är att prata med sin studie- och yrkesvägledare. Och att ta reda på så mycket som möjligt om alternativen så att man känner sig rustad för en föränderlig arbetsmarknad. Då har man goda möjligheter att hitta det som är rätt för sig själv, säger Mikaela Zelmerlööw.

Bra att tänka på inför gymnasievalet

  • Utgå från dina egna intressen – vad tycker du är kul och intressant?
  • Läs på och jämför – ta reda på så mycket som möjligt om alternativen.
  • Prata med din studie- och yrkesvägledare.
  • Det är ett viktigt val för de närmaste tre åren, men det avgör inte hela din framtid.
  • Låt inte dina kompisar eller familj bestämma. Det är din gymnasieutbildning.

Gymnasieskolans program

Det finns 18 nationella program. De har samma innehåll oberoende av vilken skola man går i. Av dem är 12 stycken yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande. Alla program är treåriga och från samtliga kan man få grundläggande behörighet till högskolor och universitet.

Den som inte är behörig till ett nationellt program, har rätt att gå ett introduktionsprogram. Det finns fyra olika program; programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Utöver de nationella programmen finns det spetsutbildningar, International Baccalaureate (IB), lärlingsutbildningar (inom yrkesprogrammen), idrottsutbildningar, riksrekryterande utbildningar och så kallade särskilda varianter.

Publicerades den .