Hur kan vi möta utmaningarna med lärarförsörjning?

Skolverkets senaste lärarprognos från 2021 visar att cirka 12 000 nyutexaminerade lärare och förskollärare förväntas saknas år 2035. Hur ska man motverka lärarbristen? Det ska Skolverket och skolchefer tillsammans med forskare prata om under en heldagskonferens.

Idag, torsdagen den 9 februari, anordnar Skolverket konferensen Samtal skola för skolchefer med tema lärarförsörjning.

Bristen på behöriga och legitimerade lärare är en av skolans största utmaningar

– Bristen på behöriga och legitimerade lärare är en av skolans största utmaningar, inte minst utifrån alla elevers rätt till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Hur ska vi komma till rätta med lärarbristen? Vad är möjligt att göra? Det är frågor vi, tillsammans med bland annat skolchefer och forskare, kommer ägna dagen åt, säger Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket.

Peter Fredriksson talar på Samtal skola inför cirka 200 skolchefer och andra som arbetar med skolfrågor på strategisk nivå.

Peter Fredriksson talar på Samtal skola.

Per Lindqvist, professor i pedagogik vid Linnéuniversitet, är en av dagens föreläsare. Han presenterar sin forskning om kompletterande kompetenser, som är ett sätt att avlasta lärare så att de kan fokusera mer på sitt kärnuppdrag – undervisning.

– Skolan är idag alltmer beroende av nya typer av kompletterande, avlastande eller stödjande kompetenser. Men vi vet förvånansvärt lite om deras arbete och dess konsekvenser. Hur bör skolor till exempel organisera arbetet så att det gynnar såväl elever som kollegor på skolan, säger Per Lindqvist.

Kompletterande kompetenser kan exempelvis vara lärarassistenter, socialpedagoger, elevvärdar och studiepedagoger.

Behovet av nyutexaminerade lärare är stort

För att möta behovet av nyutexaminerade skulle ytterligare 800 lärare och förskollärare behöva examineras årligen. Störst väntas bristen bli på nyutexaminerade yrkeslärare och ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7–9.

Publicerades den .