Gymnasiebetygen sjönk 2022 men är fortfarande högre än innan pandemin

Betygsnivåerna i gymnasieskolan har ökat under lång tid och fortsatte att öka initialt under pandemin fram till och med 2021, liksom de gjorde i årskurs 9. Det visar en ny rapport från Skolverket som har undersökt betygsutvecklingen i gymnasieskolan.

Även om det har skett en viss nedgång i betygen 2022 så är betygsnivån fortfarande högre för eleverna som gick ut gymnasieskolan våren 2022 än för elever som gick ut gymnasieskolan före pandemin.

Det gäller för elever på både yrkes- och högskoleförberedande program och det gäller för olika elevgrupper: kvinnor och män, elever med olika migrationsbakgrund, elever med föräldrar med hög och låg utbildningsnivå och elever med höga och låga betyg.

Som Skolverket har visat i tidigare rapporter finns inga självklara samband mellan kunskapsutveckling och betygsutveckling, ökande betyg behöver inte betyda ökande kunskaper eller tvärtom.

Läs hela rapporten: Betygsutvecklingen i gymnasieskolan under pandemin

Publicerades den .