Omfattande driftstörningar i handläggningssystemen

Vi har för närvarande driftstörningar i våra handläggningssystem. Felsökning pågår och vi bedömer att systemen kommer fungera som vanligt igen måndagen den 29 januari.

I nuläget påverkas e-tjänsten för lärarlegitimation, e-tjänsten för statsbidrag, tjänsten för bedömningsstöd och kartläggningsmaterial, formuläret för att ansöka om att anordna idrottsutbildningar samt ansökan till dansarutbildningen av driftstörningarna.

På grund av driftstörningarna kan det även ta längre tid än vanligt att få ut handlingar om lärarlegitimationer eller statsbidrag.

Vi har haft omfattande driftstörningar i våra handläggningssystem sedan den 15 januari. Problemen har orsakats av faktorer i de egna systemen och inte av yttre påverkan från exempelvis främmande makt.

Vi uppdaterar informationen löpande på vår webbsida för driftinformation.

Driftmeddelanden

Publicerades den .