Lediga tjänster – Europaskolor

Europaskolor är till för barn till vårdnadshavare som arbetar vid en EU-institution. Europaskolor finns i sex länder. Det finns svenska sektioner vid skolorna i Bryssel och Luxemburg. Här annonseras tillgängliga tjänster.

Med svenska sektioner menas att eleverna får en stor del av sin undervisning på svenska och har svenska lärare som är anställda av Skolverket.

Det finns även ackrediterade Europaskolor i Bryssel och Luxemburg. De har fått ett särskilt tillstånd att undervisa enligt Europaskolans läroplan men drivs inte av EU. De ackrediterade Europaskolorna tar även emot elever vars vårdnadshavare inte är anställda vid EU-institutioner.

Du kan läsa mer om Europaskolor på Skolverkets vägledningssajt Utbildningsguiden.

Europaskolor, Utbildningsguiden Länk till annan webbplats.

Europaskolornas webbplats (eursc.org) Länk till annan webbplats.

Lediga tjänster vid Europaskolorna

Senast uppdaterad 05 juni 2024

Innehåll på denna sida