Möt några av oss på Skolverket

Hos oss finns en bredd av kompetens och vi har många olika erfarenheter och bakgrunder. Här jobbar undervisningsråd, statistiker, jurister, UX-designers, systemutvecklare, kommunikatörer och många fler. Gemensamt är att vi jobbar för skolans framtid!

Porträttbild på Nikola

Nikola, frontendutvecklare

Nikola Holst Nikolic jobbar på Skolverket sedan 2021, först som konsult och senare som anställd. Han har en utbildning i sharepoint- och webbapplikationsutveckling från Nackademins yrkeshögskola.

Vad jobbar du med?

Jag är frontendutvecklare, jobbar med utveckling och implementation av gränssnitt. Just nu jobbar jag med en applikation som används för styrdokument. Och nyligen har jag uppdaterat och byggt om gränssnittet på kartläggningsverktyget som elever använder tillsammans med syv för att kartlägga vilka ämnen de passar för.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är bra kollegor och att jag får göra något betydelsefullt. Möjligheten att vara med och bidra till stödjandet av skola, elever och ett bättre samhälle. Jag jobbar med kompetenta kollegor i en bra atmosfär, vi har en bra teamdynamik. Jag har dessutom utmanande och givande arbetsuppgifter, så jag trivs väldigt bra.

Jag jobbar inte med att utveckla undervisningen, men jag utvecklar verktyg som förenklar för lärare och elever.

Nikola Holst Nikolic, frontendutvecklare

Vilken är den största utmaningen i arbetet?

Det är att lösa komplexa problem och att man måste ha speciella egenskaper och kunskaper för det. Du behöver kunna lära nytt och hela tiden hålla dig uppdaterad.

På vilket sätt bidrar ditt arbete till skolans framtid?

Jag bidrar till förbättring och effektivisering genom att utveckla system och verktyg så att de blir enklare för användaren. Det är exempelvis viktigt med tillgänglighetsperspektivet, att det fungerar för alla oavsett funktionsvariation.

Vad är unikt med att jobba på Skolverket? Hur skiljer det sig från att jobba på andra arbetsplatser?

Det är en stor organisation men man känner sig som en familj. Mycket utbyte och hjälpsamma kollegor. Oavsett om man har mycket att göra så stöttar man alltid varandra.

Vad driver och engagerar dig i jobbet?

Jag får jobba med det som är kul och med moderna ramverk, samtidigt som jag får kompetensutveckling och får göra en insats för samhället.

Hur utvecklas du på jobbet?

Vi byter information med varandra, går kurser, sätter upp mål. Jag utvecklas väldigt mycket genom mina arbetsuppgifter.

Är det något mer du vill berätta för den som funderar på att börja jobba på Skolverket?

Distansarbetet är positivt, det går att jobba flexibelt. Jag har möjlighet att jobba hemma upp till halvtid. Det underlättar livet.

Ansvar
Jenny Kallstenius är enhetschef på Skolverket.

Jenny, enhetschef

Jenny Kallstenius, jobbar på Skolverket sedan 2022 och har en filosofie doktor i sociologi.

Vad jobbar du med?

Jag är chef på enheten för systemutvärdering, som är en av enheterna på myndighetens analysavdelning. Enheten har cirka 15 medarbetare. Jag började som chef i mars 2022. Från början är jag skolforskare och jag disputerade 2011. Direkt efter det började jag jobba på Skolverket första gången.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är möjligheten att vara med och skapa likvärdiga förutsättningar för barn och unga. Det känns väldigt meningsfullt. Sen är det alla kollegor och medarbetare, de inspirerar mig jättemycket. Det finns så mycket nyfikenhet och framåtdriv. Det finns en stark vilja att hela tiden göra bättre, att utvecklas och göra på nya sätt, att skruva på saker för att nå ännu bättre resultat.

Vad känns viktigt med ditt arbete?

Det känns viktigt att följa upp och utvärdera, det är en viktig bas för all utveckling. Om vi inte vet vad som fungerar, kan vi ju inte heller göra något som är bättre. För att veta hur något fungerar eller utvecklas, så måste vi följa upp hur det går. Det handlar om att följa både elever, klasser, skolor och hela vårt skolsystem. Det är kärnan i Analysavdelningens arbete, att bidra med den kunskapen och de analyserna.

Mig möter du inte i skolan, men genom utredningar och analyser synliggör jag vad som händer där – för att skapa mer likvärdiga förutsättningar.

Jenny Kallstenius, enhetschef

Vad är utmanande med ditt jobb?

Det går alltid att göra mer. Har man en gång satt på sig glasögonen som synliggör att det finns problem med likvärdighet – att alla barn och elever inte har samma förutsättningar – så går det alltid att göra mer. Vårt arbete blir aldrig färdigt.

Hur bidrar ditt jobb till skolans framtid?

Mitt jobb har en indirekt påverkan på skolans framtid genom vårt arbete med att följa upp, utvärdera och analysera. Våra resultat kan leda till en mer direkt påverkan. När vi visar på något faktamässigt så ökar trycket på berörda i skolans värld. Vill vi att det ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt – då krävs den nationella bilden. Där kan vi kliva in och bidra.

Vad är unikt med att jobba på Skolverket? Hur skiljer det sig från att jobba på andra arbetsplatser?

Det är myndighetens breda uppdrag. Vi jobbar både med styrdokument och skolutveckling, sen jobbar vi också med uppföljning, utvärdering och analys. Vi har alla delarna och förenar man dem blir det en väldigt kraftfull myndighet. Det finns en så stark kompetens i huset, experter på allt från AI och Agenda 2030 till likvärdig betygssättning. Det är en spännande miljö och aldrig tråkigt.

På vilket sätt får du möjlighet att utvecklas?

Det finns en generös inställning från myndigheten att satsa på kompetensutveckling, att hela tiden försöka bli bättre på det jag gör. Både inom specialistområdet och som chef. Jag står inte still. Jag utvecklas även hela tiden i mötet med chefskollegor och medarbetare.

Ansvar
Foto på Filip

Filip, teamledare it-säkerhet

Filip Radic jobbar på Skolverket sedan 2012. Han har utbildning inom datakommunikation och it-säkerhet och började på Skolverket direkt efter studierna.

Vad jobbar du med?

Jag är funktionsansvarig för funktionen it-säkerhet och nätverk. Mina arbetsuppgifter handlar framför allt om att säkerställa driftstabilitet och säkerhet för den kritiska infrastrukturen på Skolverket. Med kritisk infrastruktur menar jag nätverk, brandväggar och andra komponenter. Vi fokuserar mycket på automation, digitalisering och att effektivisera. Vi arbetar mot till exempel MSB:s föreskrifter om IT-säkerhet. Det är väldigt komplext att pussla ihop alla krav med teknik. Som funktionsansvarig sitter jag också i planering av resurser, aktiviteter och budget med min närmaste chef.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är när man ser resultat. Vi har gjort en enorm utvecklingsresa på min enhet. Från början jobbade alla med allt, men nu har vi byggt upp specifika funktioner. Vi jobbar mer enhetligt, samordnat och strukturerat. För verksamheten leder det till kortare ledtider och att rätt person är på rätt plats. Det är kul att se den utvecklingen.

Vad känns viktigt med ditt arbete?

Det viktigaste med mitt jobb är att säkerställa att vi har tekniskt skydd för vår myndighet när det kommer till it-angrepp och liknande. Det är också viktigt att vi har en hög driftstabilitet som gör att vi är tillgängliga för våra slutanvändare. Teknik är väldigt dyrt, därför har vi stort fokus på att köpa in rätt teknik som kan användas över tid och som möter alla Skolverkets behov. Det är viktigt att vi använder skattemedel på rätt sätt.

Mitt jobb är inte att se till att skolans it-miljö fungerar, men jag säkerställer att Skolverkets digitala tjänster är tillgängliga och säkra.

Filip Radic, teamledare it-säkerhet

På vilket sätt bidrar ditt jobb till skolans framtid?

Mitt arbete bidrar till att våra digitala tjänster är tillgängliga och säkra. Skolverket betalar exempelvis ut statsbidrag till skolor, vilket är en viktig funktion. Vi sköter infrastrukturen och är måna om att den alltid fungerar. Min avdelning är vägen för alla myndighetsfunktioner, vi är möjliggörare för teknik och digitalisering. Vi jobbar alltid i bakgrunden – vi syns inte men utan oss fungerar ingenting.

Vad driver och engagerar dig i jobbet?

Höga mål! Vi sätter väldigt höga mål för oss själva. Jag jobbar inom ett speciellt område där man måste vara på tårna. Omvärldsbevakning är viktigt. Man måste vara steget före, vi kan inte strunta i att exempelvis uppgradera brandväggar. Det är en drivande kraft att ligga steget före de illasinnade aktörerna. Sen är det mina kollegor, de driver mig. Vi fyller hela kompetensspektrat när det kommer till it-området.

På vilket sätt får du möjlighet att utvecklas?

Jag har jobbat med många olika saker och jobbet är väldigt varierat. Jag har varit med och drivit utvecklingen på min enhet och har fått jobba med många fenomenala chefer och kollegor. Flera av dem har varit mina mentorer. Jag har också fått möjlighet att gå utbildningar och liknande när jag behövt det. Så jag känner att jag har utvecklats väldigt mycket.

Hur påverkar dina kollegor dig?

Alla kollegor är fantastiska. Mina kollegor betyder väldigt mycket, de inspirerar mig. Du får alltid en möjlighet och det är lätt att bli sedd för sitt arbete. Jag är väldigt tacksam att jobba här.

Ansvar
Marie Israelsson är gymnasielärare i grunden och arbetar på Skolverket sedan 2005.

Marie, undervisningsråd

Marie Israelsson jobbar på Skolverket sedan 2005 på deltid och sedan 2016 på heltid. Hon har tidigare arbetat som gymnasielärare i biologi och svenska i nästan 20 år.

Vad jobbar du med?

Jag jobbar med utveckling av kursplaner på grundskolenivå. Mitt ansvar är områdena slöjd och anpassade grundskolan. Det innebär att jag tar fram kursplaner och andra styrdokument för de områdena. Jag träffar lärare, forskare, lärarutbildare och elever för att texterna ska bli så användbara som möjligt. Det är många som ska vara med och påverka och det är viktigt att vara bra på både att lyssna och skriva. Vissa uppdrag ges av regeringen medan andra uppkommer genom behov som Skolverket har uppmärksammat.

Vad är roligast i ditt arbete?

Det roligaste är att jobba med personer som kan så mycket. Bara att träffa så många lärare och att följa kollegor här har varit som en skola i sig. Något annat som är roligt med mitt jobb är att åka ut och göra intervjuer med till exempel elever i anpassade grundskolan. Barnkonventionen är så viktig – elevernas röst ska höras.

Jag gör inga skolscheman, men jag förbättrar kursplaner så de blir mer användbara.

Marie Israelsson, undervisningsråd

På vilket sätt bidrar ditt arbete till skolans framtid?

Svensk skola ska vara bra, vara till för alla och vara likvärdig. Kursplanerna har en påverkan. Nu när vi till exempel ändrat i kursplanerna för anpassade grundskolan bidrar det till att de eleverna får en mer likvärdig utbildning i förhållande till grundskolan. Det känns verkligen som om jag gjort skillnad.

Vad driver och engagerar dig i jobbet?

Min drivkraft är att det vi gör och producerar ska bli så bra och användbart som möjligt. Det är ett lärarnära, kvalificerat yrke, och det engagerar mig.

På vilket sätt får du möjlighet att utvecklas?

Jag har bytt avdelning och arbetsuppgifter flera gånger under åren. Det finns så många olika saker att jobba med. Man kommer aldrig kunna allt som görs här, men det finns alltid möjligheter att göra nytt. Jag lär mig också nya saker varje dag i samarbetet med mina kollegor. Det finns verkligen många olika kompetenser, det gör att jag lär mig mycket och får en stor bredd.

Ansvar
Fotografi på Marcello Marone som sitter på en stol.

Marcello, projektledare

Marcello Marrone är lärare och har jobbat i utbildningsbranschen i snart 30 år. Han kom till Skolverket 2015 och har haft flera roller på myndigheten.

Vad jobbar du med?

Jag är projektledare för digitalisering av de nationella proven. Det är ett stort projekt med många involverade och målet är att nå större likvärdighet och effektivitet i arbetet med proven. Jag är också involverad i myndighetens interna digitala utvecklingsplan.

Vad är roligast i ditt arbete?

Det roligaste är att få jobba med väldigt kompetenta människor som vill vara med och utveckla skolan och samhället. Det är en positiv atmosfär här på Skolverket och det tycker jag är kul. Vi är öppna, välkomnande och stödjande. Alla vill lyckas med uppdragen på bästa sätt.

Jag bedömer inte nationella prov, men genom att se till att de digitaliseras sparar jag tid åt lärare.

Marcello Marrone, projektledare

Vad är utmanande?

En utmaning blir att över 100 000 elever ska kunna genomföra digitala nationella prov samtidigt. Det måste fungera för alla. En annan utmaning är att lyckas kommunicera så tydligt som möjligt kring digitaliseringen av proven, både internt och externt. Alla måste förstå vad som krävs för att det ska fungera.

På vilket sätt bidrar ditt arbete till skolans framtid?

Digitaliseringen av nationella prov har efterfrågats länge och kommer att bidra till att effektivisera lärarnas arbete med proven och till ökad likvärdighet i bedömningen av proven. De nya proven kommer att öka tillgängligheten för elever med funktionsvariationer. Så gott som alla skolor kommer att behöva genomföra proven digitalt, vilket bland annat kommer att bidra till större digital samverkan inom skolsektorn.

På vilket sätt får du möjlighet att utvecklas på jobbet?

Jag lär mig ständigt nya saker. I dialogen med kollegor utvecklas jag massor eftersom det finns en enorm kompetens på alla områden. Känner man att man vill utvecklas än mer finns möjlighet att byta roll internt, vilket jag har gjort flera gånger. Det finns dessutom många interna och externa utbildningar man kan gå. Möjligheten till karriärutveckling är stark, upplever jag.

Vad vill du säga till den som funderar på att börja på Skolverket?

Här får du stora möjligheter att påverka och påverkas. Du lär dig och inspireras hela tiden. Det är en stimulerande arbetsmiljö hos en trygg och bra arbetsgivare som vill att man ska trivas.

Ansvar
Fotografi på Jenny

Jenny, innovationsledare

Jenny Dynesius jobbar på Skolverket sedan 2021 och har en bakgrund som verksamhetsutvecklare, digital strateg och innovationsledare både inom privat och ideell sektor.

Vad jobbar du med?

Jag är innovationsledare och leder Skolverkets innovationslabb. Det innebär bland annat att jag stöttar kollegor från olika delar av verksamheten med metoder för hur de kan tänka och göra nytt. Som samhälle står vi inför stora utmaningar och vi som myndighet behöver bygga vår förmåga att göra nytt och vara flexibla inför dessa utmaningar. Vi behöver också bli ännu bättre på att ställa om snabbt inför till exempel den snabba digitala utvecklingen. Därför jobbar jag också med kompetensutveckling för att stärka innovationsförmågan i hela myndigheten, bland annat genom att hålla i utbildningar i tjänstedesign.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag har stor frihet och får jobba med alla delar av verksamheten. Jag är med och bidrar till något större, till en positiv förändring för barn och ungdomar. Det tycker jag är utvecklande. Jobbet är utvecklande, utmanande och roligt.

Vad känns viktigt med ditt arbete?

För mig är det viktigt att ha roligt på jobbet. Jag vill också jobba med sådant som utvecklar och utmanar mig. Hur kan vi tänka nytt i det vi gör? Jag tycker det är givande att med min kunskap bidra till att få till en positiv förändring i en verksamhet.

Mitt jobb är inte att förändra en skola, men jag jobbar för att utveckla arbetssätt på Skolverket som leder till positiv förändring i skolans värld.

Jenny Dynesius, innovationsledare

Vad är utmanande?

Skolverket är en stor myndighet och det finns en viss trögrörlighet här, men positivt är att det finns en vilja att göra saker på ett nytt sätt. En nyfikenhet inför hur vi kan skapa en närmare relation till de vi finns till för ute i skolsverige. Jag har ett jätteroligt jobb, men att jobba med innovation innebär också att det ibland är lite motigt. Men så är det ju att jobba med förändring. Det är högt och lågt varje vecka.

På vilket sätt bidrar ditt jobb till skolans framtid?

Mitt arbete påverkar både direkt och indirekt. Jag jobbar direkt mot våra målgrupper och knyter närmare relation med dem. Jag jobbar även med förbättring och effektivisering internt på Skolverket. Jag försöker hålla blicken på en vision eller målbild och påminna mig om att det jag jobbar med i slutänden är att förbättra för barn och unga.

Vad driver och engagerar dig i jobbet?

Jag drivs av att utveckla vår verksamhet så den blir bättre på att lyssna på våra målgrupper och vad som skapar värde för dem. Jag vill att fler ska upptäcka hur givande och kul det är att jobba med innovation och vilka resultat man kan se. Jag vill också fortsätta utveckla och utmana mig själv samtidigt som jag har kul. Att jobba med innovation tycker jag ger allt detta.

Ansvar
Foto på Henrik

Henrik, upphandlingsjurist

Henrik Rappe jobbar på Skolverket sedan 2022. Innan dess jobbade han på en konsultbyrå med liknande frågor.

Vad jobbar du med?

Jag jobbar som upphandlingsjurist. Det innebär att jag genomför och medverkar i upphandlingar. Jag ser till att våra inköp och upphandlingar följer lag och att vi utformar upphandlingsdokument med hög kvalitet som speglar Skolverkets nivå. I det arbetet ingår att formulera krav på leverantörer och på utförandet av tjänsten eller leveransen. Ett stort projekt vi håller på med nu är digitala nationella prov. Där är jag med och ger input från inköps- och upphandlingsperspektivet. Jag jobbar också mycket med avtalsuppföljning för att se vad vi kan förbättra till nästa gång. Behöver vi justera våra avtalsvillkor, har våra leverantörer levt upp till våra villkor? Behöver vi ställa hårdare krav och så vidare.

Vad är roligast i ditt jobb?

Det är många saker som är kul! Det är kul att ha så många duktiga kollegor, det finns jättemycket kompetens på Skolverket. Det gör att jag kan utvecklas väldigt mycket. Det är också roligt att få ta mycket ansvar, vilket jag har fått göra ända från start. Något annat som känns kul är att få göra något bra och nyttigt. Skolverket har ett viktigt samhällsuppdrag och det känns bra att vara delaktig i det.

Jag ställer inte krav på rektorer, men jag har höga krav på Skolverkets leverantörer för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag effektivt och säkert.

Henrik Rappe, upphandlingsjurist

Vad känns viktigt med ditt arbete?

Att vara med och påverka hur vi ställer krav på leverantörer och tjänster, vilket i sin tur skapar en bättre leverans från oss till skolorna. Vi ställer höga krav på vår leverans och det gör att leverantörerna måste höja kvaliteten i sin leverans. Vi styr lite var ribban ska ligga kan man säga, samtidigt som vi har lagar och regler att förhålla oss till. Vi kan sätta en nivå ut till marknaden – till exempel nu går Skolverket ut och ställer högre miljökrav, då kanske andra myndigheter tar efter och till slut kan det bli standard.

På vilket sätt bidrar ditt jobb till skolans framtid?

Jag upphandlar och ställer krav på leverantörer som gör att vi kan utföra vårt arbete mer effektivt, med högre kvalitet och med mindre felmarginaler. När vi på Skolverket kan göra ett bättre arbete blir det till gagn för skolorna.

Vad driver och engagerar dig i jobbet?

Upphandlingsfrågorna är roliga och jag gillar att fördjupa mig i det upphandlingsjuridiska. Sedan tycker jag även att det är väldigt roligt att arbeta praktiskt med framtagandet av upphandlingsdokument och underlag. Jag ser till att vi höjer nivån genom hela processen. Vi måste följa lagar och regler samtidigt som vi vill förbättra och förenkla texterna så att alla förstår.

På vilket sätt får du möjlighet att utvecklas?

Jag är fortfarande ganska nyanställd men har redan utvecklats mycket. Jag kastades direkt in i hetluften. Jag bollar frågor med kollegor med olika kompetenser, vilket är utvecklande. Jag jobbar också med affärsmässiga frågor. Om jag vill har jag möjlighet att gå mot en ledarskapsroll. Det är kul att vara involverad i det mesta och känna mig uppskattad av mina kollegor som ofta kommer till mig för rådgivning.

Hur inspirerar dina kollegor dig?

Det finns väldigt mycket kompetens inom Skolverket, man kan lära sig mycket av sina kollegor, vi har olika perspektiv. Det är jätteintressant att se. Jag måste vara säker på mina bedömningar och det jag rekommenderar och därför är kompetensutveckling och kunskapsdelning viktigt. Bilden jag har fått hittills av Skolverket och medarbetarna är jättepositiv.

Senast uppdaterad 05 februari 2024

Innehåll på denna sida