Apl i det systematiska kvalitetsarbetet 18 september

Fullbokat. Skolverket bjuder in huvudman och rektor för att diskutera kvalitet i apl på plats i Stockholm. Vilka indikatorer kan användas för att identifiera styrkor och förbättringsområden? Vad bör prioriteras i det systematiska kvalitetsarbetet? Vem ansvarar för vad? Det här och mycket annat behandlas under dagen.

Huvudman och rektor deltar tillsammans denna dag som genomförs fysiskt i Stockholm. Välkomna!

Anmälan

Deltagandet förutsätter att ni anmäler er i par; minst en huvudman (exempelvis skolchef, förvaltningschef, politiker) och en eller flera rektorer (ej biträdande rektor).

Antal deltagare är begränsat. Evenemanget är fullbokat och anmälan är nu stängd.

Målgrupp

Huvudmän och rektorer med ansvar för gymnasial yrkesutbildning inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.

Tid och plats

Datum: 18/9

Tid: 10.00-16.00

Plats: Stockholm, plats meddelas senare

Skolverket står inte för resor men bjuder på lunch och fika.

Innehåll

  • Apl i styrdokumenten- ansvarsfördelning
  • Apl i det systematiska kvalitetsarbetet
  • Indikatorer för god kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet
  • Apl för alla
  • Erfarenhetsutbyte med kollegor
  • Information om Skolverkets övriga aktuella satsningar inom yrkesutbildningsområdet

Kontakt

Frågor om dagens innehåll ställs till undervisningsråd Kristoffer Nilsson, Kristoffer.nilsson@skolverket.se

Helena.widebeck@skolverket.se

Senast uppdaterad 12 juni 2024.