Fokus fritidshem

Fokus fritidshem är en digital konferens för dig som har ansvar för fritidshemmet på huvudmannanivå. Välkommen till en förmiddag där du får ta del av aktuell information och forskning.

Innehåll och program

Fokus fritidshems syfte är att öka och sprida kunskap om fritidshemmet. Här får du ta del av både aktuell information och forskning om fritidshemmet. Vårens konferens innehåller korta seminarier och samtal med forskare utifrån temat kvalitet i undervisningen och professionsutveckling.

Ur programmet:

Det (o-)likvärdiga fritidshemmet – fritidshemmets potential i utsatta områden

Talare: Helena Ackesjö, fritidspedagog och docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet

Presentationen fokuserar på fritidshemmets potential och arbete med det kompensatoriska uppdraget i områden med socioekonomiska utmaningar. Vad bidrar till och vad riskerar att försvåra detta uppdrag, vilka framgångsfaktorer kan identifieras och hur kan personal och skolledning skapa villkor för elevers utveckling och lärande? Projektet baseras på en nationell enkätstudie samt djupintervjuer med skolledare i utsatta områden.

Ett mer detaljerat program publiceras inom kort.

Målgrupp

Fokus fritidshem vänder sig till politiker och huvudmän med ansvar för fritidshemmet.

Tid och plats

Fredagen den 17 maj klockan 8.45–12.00.

Konferensen är digital och sänds via Teams.

Anmälan

Anmäl dig genom att mejla till magnus.soderman@skolverket.se. Du får då en bekräftelse via e-post med mer information. Några dagar före webbinariet får du även ett mejl med en Teamslänk till sändningen.

Senast uppdaterad 30 januari 2024.