Mötesplats anpassade skolformer 2024

Välkommen till Mötesplats anpassade skolformer 2024 ‒ två fullmatade konferensdagar den 17 och 18 juni där du själv väljer bland olika digitala föreläsningar. Konferensen anordnas av Skolverket och SPSM tillsammans.

Mötesplats anpassade skolformer är en digital konferens som vänder sig till dig som arbetar inom anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning. Under konferensen får du ta del av föreläsningar från myndigheter, verksamma inom skola samt forskare. Du får även ta del av aktuell information och stödmaterial från SPSM och Skolverket.

Årets konferens äger rum digitalt den 17 och 18 juni och arrangeras av Skolverket och SPSM tillsammans.

Anmälan

Du kan redan nu anmäla ditt intresse genom att mejla ditt namn och dina kontaktuppgifter till motesplatsanpassadeskolformer@skolverket.se. Då får du ett meddelande via e-post av oss när anmälan öppnar.

Målgrupp

Mötesplats anpassade skolformer vänder sig till all personal som arbetar i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning. Du kan till exempel vara

  • rektor
  • lärare
  • speciallärare eller specialpedagog
  • elevassistent
  • personal som medverkar i undervisningen
  • studie- och yrkesvägledare.

Tid och plats

Konferensen är digital och äger rum den 17 och 18 juni 2024.

Program

Ett detaljerat program kommer att presenteras under våren.

Måndagen den 17 juni

Huvudtalare:

  • Diana Berthen, filosofie doktor och universitetslektor vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.
  • Nina Klang, docent i specialpedagogik vid Mälardalens universitet.

Tisdagen den 18 juni

Huvudtalare:

  • Mimmi Waermö, filosofie doktor och universitetslektor vid Stockholms universitet.
  • Daniel Östlund, professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad.

Dagen avslutas med ett panelsamtal mellan Daniel Östlund, Therese Lindahl från SPSM, Jonas Monsén från Skolverket och Julia Blomqvist som är före detta elev inom anpassade skolformer.

En del av föreläsningarna kommer att spelas in så att du kan titta på dem i efterhand.

Senast uppdaterad 02 april 2024.