Mötesplats anpassade skolformer 2024

Välkommen till Mötesplats anpassade skolformer 2024 ‒ två fullmatade konferensdagar den 17 och 18 juni där du själv väljer bland olika digitala föreläsningar. Konferensen anordnas av Skolverket och SPSM tillsammans.

Mötesplats anpassade skolformer är en digital konferens som vänder sig till dig som arbetar inom anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning. Under konferensen får du ta del av föreläsningar från forskare, myndigheter och verksamma inom skolan. Du får även ta del av aktuell information och stödmaterial från SPSM och Skolverket.

Årets konferens äger rum digitalt den 17 och 18 juni och arrangeras av Skolverket och SPSM tillsammans.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan:

Anmälan till Mötesplats anpassade skolformer 2024 Länk till annan webbplats.

Målgrupp

Mötesplats anpassade skolformer vänder sig till all personal som arbetar i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och komvux som anpassad utbildning. Du kan till exempel vara

  • rektor
  • lärare
  • speciallärare eller specialpedagog
  • elevassistent
  • personal som medverkar i undervisningen
  • studie- och yrkesvägledare.

Tid och plats

Konferensen är digital och äger rum den 17 och 18 juni 2024.

Program

Varje förmiddag och eftermiddag inleds med en bred föreläsning för alla. Sedan följer ett antal 30-minuterspass där vi sänder tre olika föreläsningar parallellt. Du väljer själv vilka föreläsningar du vill gå på under respektive pass. Du kommer att kunna chatta med föreläsarna i samband med varje föreläsning. Några av föreläsningarna kommer även att spelas in så att du kan titta på dem i efterhand.

Måndagen den 17 juni

8.30 Välkomna

Dagen inleds av Jonas Monsén på Skolverket och Therese Lindahl på SPSM.

8.45–09.15 Inledande föreläsning

En kort inledning av Diana Berthén om hur det historiskt har fungerat för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Hon pratar även om undervisningen, uppdraget och vad det har för betydelse för elevernas kunskapsutveckling.

Föreläsare: Diana Berthen, filosofie doktor och universitetslektor vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.
Målgrupp: Alla.

Pass 1: 9.30–10.00

Här får du som är ny inom anpassade skolformerna en grundläggande föreläsning om skollagen, läroplanerna och andra viktiga delar kring undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Föreläsare: Therese Lindahl, SPSM och Jonas Monsén, Skolverket.
Målgrupp: Alla.

Allmän information om Gy25 och om förändringar i den anpassade gymnasieskolan bland annat om nya ämnen och nya betygskriterier.

Föreläsare: Anna-Lena Göransson och Carina Kjelsson, Skolverket.
Målgrupp: Anpassade gymnasieskolan.

Myndigheten för delaktighet presenterar resultaten från en kvalitativ undersökning av hedersrelaterat våld och förtryck mot elever i anpassade grund- och gymnasieskolor samt specialskolor.

Undersökningen bidrar till en djupare förståelse för hur skolverksamheter arbetar med frågor om hedersrelaterat våld och förtryck. Den visar också vilka kunskaper och erfarenheter yrkesverksamma har av att möta elever som lever i en hederskontext.

Föreläsare: Serine Gunnarsson och Emmanuel Galaup, Myndigheten för delaktighet (MFD)
Målgrupp: Alla

Pass 2: 10.10–10.40

Här får du som är ny inom anpassade skolformerna en grundläggande föreläsning om skollagen, läroplanerna och andra viktiga delar kring undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Föreläsare: Therese Lindahl, SPSM och Jonas Monsén, Skolverket.
Målgrupp: Alla.

Allmän information om Gy25 och om förändringar i den anpassade gymnasieskolan bland annat om nya ämnen och nya betygskriterier.

Föreläsare: Anna-Lena Göransson och Carina Kjelsson, Skolverket.
Målgrupp: Anpassade gymnasieskolan.

Myndigheten för delaktighet presenterar resultaten från en kvalitativ undersökning av hedersrelaterat våld och förtryck mot elever i anpassade grund- och gymnasieskolor samt specialskolor.

Undersökningen bidrar till en djupare förståelse för hur skolverksamheter arbetar med frågor om hedersrelaterat våld och förtryck. Den visar också vilka kunskaper och erfarenheter yrkesverksamma har av att möta elever som lever i en hederskontext.

Föreläsare: Serine Gunnarsson och Emmanuel Galaup, Myndigheten för delaktighet (MFD)
Målgrupp: Alla

Pass 3: 10.50–11.20

Garantin för tidiga stödinsatser börjar att gälla för anpassade grundskolan den 1 juli 2024. I föreläsningen visas de obligatoriska bedömningsstöden för elever som läser ämnena svenska, svenska som andra språk och matematik i årskurs 1 och 3.

Föresläsare: Jonas Monsén, Skolverket och Therese Lindahl, SPSM.
Målgrupp: Anpassade grundskolan.

Vad är AI och hur kan det vara ett stöd för elever med IF? Vad finns det för behov där AI kan vara ett stöd och på vilket sätt? Hur tillgängligt är AI för elever med IF?

Föreläsare: Ingmarie Svensson och Frida Karlsson rådgivare, SPSM
Målgrupp: Alla

Skolverket presenterar resultaten i en kartläggning som visar förekomsten av fysiska ingripanden och disciplinära åtgärder i anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan.

I föreläsningen får du också ta del av flera stödmaterial från Skolverket som handlar om arbetet med trygghet och studiero, att utveckla kommunikation och samarbete med vårdnadshavare samt ett material för att stärka stödjande personal i arbetet med att skapa trygga skolmiljöer.

Föreläsare: Ebba Brismark och Annika Morelius, undervisningsråd Skolverket
Målgrupp: Anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan

Pass 4: 11.30–12.00

Garantin för tidiga stödinsatser börjar att gälla för anpassade grundskolan den 1 juli 2024. I föreläsningen visas de obligatoriska bedömningsstöden för elever som läser ämnena svenska, svenska som andra språk och matematik i årskurs 1 och 3.

Föresläsare: Jonas Monsén, Skolverket och Therese Lindahl, SPSM.
Målgrupp: Anpassade grundskolan.

Vad är AI och hur kan det vara ett stöd för elever med IF? Vad finns det för behov där AI kan vara ett stöd och på vilket sätt? Hur tillgängligt är AI för elever med IF?

Föreläsare: Ingmarie Svensson och Frida Karlsson rådgivare, SPSM
Målgrupp: Alla

Skolverket presenterar resultaten i en kartläggning som visar förekomsten av fysiska ingripanden och disciplinära åtgärder i anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan.

I föreläsningen får du också ta del av flera stödmaterial från Skolverket som handlar om arbetet med trygghet och studiero, att utveckla kommunikation och samarbete med vårdnadshavare samt ett material för att stärka stödjande personal i arbetet med att skapa trygga skolmiljöer.

Föreläsare: Ebba Brismark och Annika Morelius, undervisningsråd Skolverket.
Målgrupp: Anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan.

Lunch

13.00–13.30 Inledande föreläsning

När du planerar din undervisning och bedömning gör du flera didaktiska val. Vissa val är givna i läroplanen och kursplanerna. Andra val återstår, till exempel att utifrån din kunskap och erfarenhet besluta om hur kursplanens centrala innehåll ska delas upp och i vilken ordning det ska presenteras. I planeringen aktualiseras också frågor om undervisningens vad, varför, hur och vem.

I grupper med elever som har intellektuell funktionsnedsättning är variationen i kunskapsnivåer och såväl kognitiva som kommunikativa förutsättningar stor. Det innebär att du ställs inför särskilda utmaningar att individualisera och differentiera din undervisning. Den här presentationen kan vara ett underlag för diskussion kring didaktiska val.

Föreläsare: Nina Klang, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi, Mälardalens universitet

13.40–14.10 Pass 5

Sandra och Alex berättar om att stärka samarbete och samverkan i team utifrån en läsårsövergripande insats i Södertälje, från huvudman till klassrum. De ger flera praktiska exempel på hur arbetet kan utvecklas och leva kvar. I fokus är samarbete och samverkan mellan lärare och elevassistenter, ett arbete som kommer att ha avgörande påverkan på elevers lärande och utveckling. Samarbete - att jobba tillsammans i vardagen och lösa uppgifter. Samverkan - mot ett gemensamt mål. I teamarbete behövs båda.

Föreläsare: Sandra Aadalen, kommunövergripande specialpedagog och Alex Louise Jansson, leg. psykolog, Resurscentrum Lärande och hälsa i Södertälje kommun
Målgrupp: Anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan

Anpassad webbaserad träning – ett nytt sätt att främja fysisk aktivitet och förbättra hälsan hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Från forskningsprojekt till verksamhetsutveckling.

Föreläsare: Sanna Fjellström, doktorand och Marie Ohlsson, forskare, Mittuniversitetet samt Eva Flygare Wallén, forskare, Östersunds kommun
Målgrupp: Alla

En kort föreläsning om undervisningens förutsättningar. Vi visar hur filmanalys kan vara ett verktyg för att se kommunikation mellan lärare och elev eller elev och elev. Det kan användas i arbetet med läroplanen, bedömning och forskning. Du får även tips på olika läromedel som kan vara ett stöd i undervisning och bedömningsarbete.

Föreläsare: Catrin Andersson och Jenny Pokosta, rådgivare på SPSM
Målgrupp: Alla

14.20–14.50 Pass 6

Sandra och Alex berättar om att stärka samarbete och samverkan i team utifrån en läsårsövergripande insats i Södertälje, från huvudman till klassrum. De ger flera praktiska exempel på hur arbetet kan utvecklas och leva kvar. I fokus är samarbete och samverkan mellan lärare och elevassistenter, ett arbete som kommer att ha avgörande påverkan på elevers lärande och utveckling. Samarbete - att jobba tillsammans i vardagen och lösa uppgifter. Samverkan - mot ett gemensamt mål. I teamarbete behövs båda.

Föreläsare: Sandra Aadalen, kommunövergripande specialpedagog och Alex Louise Jansson, leg. psykolog, Resurscentrum Lärande och hälsa i Södertälje kommun
Målgrupp: Anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan

Anpassad webbaserad träning – ett nytt sätt att främja fysisk aktivitet och förbättra hälsan hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Från forskningsprojekt till verksamhetsutveckling.

Föreläsare: Sanna Fjellström, doktorand och Marie Ohlsson, forskare, Mittuniversitetet samt Eva Flygare Wallén, forskare, Östersunds kommun
Målgrupp: Alla

En kort föreläsning om undervisningens förutsättningar. Vi visar hur filmanalys kan vara ett verktyg för att se kommunikation mellan lärare och elev eller elev och elev. Det kan användas i arbetet med läroplanen, bedömning och forskning. Du får även tips på olika läromedel som kan vara ett stöd i undervisning och bedömningsarbete.

Föreläsare: Catrin Andersson och Jenny Pokosta, rådgivare på SPSM
Målgrupp: Alla

15.00–15.30 Pass 7

Är det svårt att hitta rätt läromedel till sina elever och vilka nya läromedel finns det för elever i anpassade skolformer? Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) visar söktjänsten Hitta läromedel och presenterar nya läromedel för elever i anpassade skolformer.

Föreläsare: Nicklas Egilie, Jens Vendel, Rickard Sjöstedt SPSM ALF och Ann-Sofie Forsman SPSM läromedel
Målgrupp: Alla

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) informerar om EU-skolvalet och hur de arbetar.

Föreläsare: Rebecka Hinn, Mucf
Målgrupp: Alla

Vad innebär förändringarna i läroplanerna? Vad finns det för stöd- och inspirationsmaterial för lärare, elevassistenter och personal som medverkar i undervisningen?

Teresa Fernández Long, undervisningsråd på Skolverket berättar om kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer och presenterar webbutbildningarna som riktar sig till anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan. Hon berättar om de material som finns och du får möjlighet att fundera på hur arbetet med kunskapsområdet kan utvecklas vidare i din verksamhet.

Föreläsare: Teresa Fernández Long, Skolverket.
Målgrupp: Lärare, elevassistenter, personal som medverkar i undervisningen, personal med utvecklingsuppdrag samt rektorer och elevhälsopersonal.

15.40–16.10 Pass 8

Är det svårt att hitta rätt läromedel till sina elever och vilka nya läromedel finns det för elever i anpassade skolformer? Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) visar söktjänsten Hitta läromedel och presenterar nya läromedel för elever i anpassade skolformer.

Föreläsare: Nicklas Egilie, Jens Vendel, Rickard Sjöstedt SPSM ALF och Ann-Sofie Forsman SPSM läromedel
Målgrupp: Alla

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) informerar om EU-skolvalet och hur de arbetar.

Föreläsare: Rebecka Hinn, Mucf
Målgrupp: Alla

Vad innebär förändringarna i läroplanerna? Vad finns det för stöd- och inspirationsmaterial för lärare, elevassistenter och personal som medverkar i undervisningen?

Teresa Fernández Long, undervisningsråd på Skolverket berättar om kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer och presenterar webbutbildningarna som riktar sig till anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan. Hon berättar om de material som finns och du får möjlighet att fundera på hur arbetet med kunskapsområdet kan utvecklas vidare i din verksamhet.

Föreläsare: Teresa Fernández Long, Skolverket.
Målgrupp: Lärare, elevassistenter, personal som medverkar i undervisningen, personal med utvecklingsuppdrag samt rektorer och elevhälsopersonal.

16.10–16.30 Avslutning

Jonas Monsén på Skolverket och Therese Lindahl på SPSM summerar dagen och berättar vad som kommer att hända under morgondagen.

Tisdagen den 18 juni

8.30 Välkomna
Dagen inleds av Jonas Monsén på Skolverket och Therese Lindahl på SPSM.

8.45–09.15 Inledande föreläsning

Elevers rätt att utöva inflytande i sin utbildning betonas i både internationella som nationella policydokument. I Daniels föreläsning kommer nationell och internationell forskning om elevinflytande, deltagande och representation för elever med IF att presenteras och relateras till utbildning för elever med IF i Sverige.

Föreläsare: Daniel Östlund är professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad.
Målgrupp: Alla

Pass 1: 9.30–10.00

Skolverket presenterar den senaste statistiken om sysselsättning efter avslutade studier i anpassade gymnasieskolan och komvux som anpassad utbildning. Statistiken visar sysselsättning för flera populationer med olika avgångsår, men också förändringar över tid.

Föreläsare: Malin Schmidt och Frida Berglund undervisningsråd, Skolverket.
Målgrupp: Anpassade gymnasieskolan och komvux som anpassad utbildning.

Skolverket och Rädda barnen erbjuder en utbildning i Traumamedveten omsorg, (TMO). TMO-utbildningen utgår från skolans uppdrag att skapa en trygg miljö för lärande och utveckling genom viktiga vuxna och goda relationer. All personal på en skola kan vara en viktig vuxen. I föreläsningen får du exempel på verktyg och begrepp som ingår i utbildningen. TMO grundar sig bland annat på Howard Baths forskning om traumamedveten omsorg.

Föreläsare: Helena Eckerfors, leg spec.sjuksköterska psykiatri, KBT-terapeut och Utbildare i TMO
Målgrupp: Anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan, komvux som anpassad utbildning

Integrerad undervisning på gymnasiet och komvux ger möjligheter till social och pedagogisk delaktighet och inkludering.

Föreläsare: Anna-Lena Andersson filosofie doktor i didaktik, Mälardalens universitet och Eva-Lisa Andersson och Therese Lindahl, rådgivare SPSM
Målgrupp: Anpassade gymnasieskolan och komvux som anpassad utbildning

Pass 2: 10.10–10.40

Skolverket presenterar den senaste statistiken om sysselsättning efter avslutade studier i anpassade gymnasieskolan och komvux som anpassad utbildning. Statistiken visar sysselsättning för flera populationer med olika avgångsår, men också förändringar över tid.

Föreläsare: Malin Schmidt och Frida Berglund undervisningsråd, Skolverket.
Målgrupp: Anpassade gymnasieskolan och komvux som anpassad utbildning.

Skolverket och Rädda barnen erbjuder en utbildning i Traumamedveten omsorg, (TMO). TMO-utbildningen utgår från skolans uppdrag att skapa en trygg miljö för lärande och utveckling genom viktiga vuxna och goda relationer. All personal på en skola kan vara en viktig vuxen. I föreläsningen får du exempel på verktyg och begrepp som ingår i utbildningen. TMO grundar sig bland annat på Howard Baths forskning om traumamedveten omsorg.

Föreläsare: Helena Eckerfors, leg spec.sjuksköterska psykiatri, KBT-terapeut och Utbildare i TMO
Målgrupp: Anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan, komvux som anpassad utbildning

Integrerad undervisning på gymnasiet och komvux ger möjligheter till social och pedagogisk delaktighet och inkludering.

Föreläsare: Anna-Lena Andersson filosofie doktor i didaktik, Mälardalens universitet och Eva-Lisa Andersson och Therese Lindahl, rådgivare SPSM
Målgrupp: Anpassade gymnasieskolan och komvux som anpassad utbildning

Pass 3: 10.50–11.20

Riksförbundet FUB presenterar: DigiJag och webb-appen DigiVi. DigiJag är ett program för dator, telefon och surfplatta som gör det enklare för person er med IF att använda internet. DigiVi gör det enkelt och tryggt att hitta vänner, dejta eller bara umgås på webben på nätet tryggt och säkert.

Föreläsare: Robert Öberg och Kerstin Gatu, FUB
Målgrupp: Alla

Skolverket och SPSM pratar apl och samtalar om utmaningar och möjligheter kring apl tillsammans med rektor, lärare och apl-samordnare från anpassad gymnasieskola vid Himmelstalunds utbildningscenter i Norrköping.

Föreläsare: Eva-Lisa Andersson, rådgivare på SPSM, Klara Borg, undervisningsråd, Skolverket. Gäster från Himmelstalunds utbildningscentrum i Norrköping: Anette Larson, rektor, Hanna Andersson, specialpedagog, Anna Johansson, apl-samordnare och Viktor Lundqvist, lärare.
Målgrupp: Alla. Exemplet kommer från anpassadee gymnasieskola men vi kommer att prata även om prao och apl i komvux.

Föreläsning av Göteborgs stad runt ett SIS-projekt om vilket stöd som lärare behöver i undervisning med integrerade elever.

Föreläsare: Karin Steneros Einvall, utvecklingsledare, Anneli Holmén Hilding, verksamhetsutvecklare och Linda Eklund, speciallärare, Göteborgs stad.
Målgrupp: Anpassade grundskolan

Pass 4: 11.30–12.00

Riksförbundet FUB presenterar: DigiJag och webb-appen DigiVi. DigiJag är ett program för dator, telefon och surfplatta som gör det enklare för person er med IF att använda internet. DigiVi gör det enkelt och tryggt att hitta vänner, dejta eller bara umgås på webben på nätet tryggt och säkert.

Föreläsare: Robert Öberg och Kerstin Gatu, FUB
Målgrupp: Alla

Skolverket och SPSM pratar apl och samtalar om utmaningar och möjligheter kring apl tillsammans med rektor, lärare och apl-samordnare från anpassad gymnasieskola vid Himmelstalunds utbildningscenter i Norrköping.

Föreläsare: Eva-Lisa Andersson, rådgivare på SPSM, Klara Borg, undervisningsråd, Skolverket. Gäster från Himmelstalunds utbildningscentrum i Norrköping: Anette Larson, rektor, Hanna Andersson, specialpedagog, Anna Johansson, apl-samordnare och Viktor Lundqvist, lärare.
Målgrupp: Alla. Exemplet kommer från anpassadee gymnasieskola men vi kommer att prata även om prao och apl i komvux.

Föreläsning av Göteborgs stad runt ett SIS-projekt om vilket stöd som lärare behöver i undervisning med integrerade elever.

Föreläsare: Karin Steneros Einvall, utvecklingsledare, Anneli Holmén Hilding, verksamhetsutvecklare och Linda Eklund, speciallärare, Göteborgs stad.
Målgrupp: Anpassade grundskolan

Lunch

13.00–13.30 Inledande föreläsning

Begrepp utgör redskap för vårt tänkande. För att en elev ska kunna utveckla begrepp genom undervisningen behöver vi se till att undervisningen är begreppsutvecklande till karaktären. Föreläsningen riktar fokus mot undervisningsuppdraget i anpassade skolformer, med grund i forskning om begreppsutveckling och begreppsutvecklande undervisning.

Föreläsare: Mimmi Waermö, filosofie doktor i didaktik och lektor i specialpedagogik, institutionen för specialpedagogik, Stockholms universitet.
Målgrupp: Alla

13.40–14.10 Pass 5

De anpassade skolformerna har de senare åren fått ett tydligare kunskapsuppdrag som också ställer krav på undervisningsutveckling. Traditionen av undervisningsutveckling har varit relativt liten inom skolformerna. Vad bör fokuseras? Med vilka utgångspunkter? Vilka förutsättningar krävs?

Föreläsare: Lotta Rangne, speciallärare och förstelärare på Södermalmsskolan och Andreas Jacobsson, projekt-och processledare på Ifous.
Målgrupp: Alla

Vi går igenom vad som är aktuellt gällande Gy25 för komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Föreläsare: Emelie Wedrén och Lotta Andersson, Skolverket
Målgrupp: Komvux som anpassad utbildning.

På Lidmanska gymnasiet i Västerås tror vi på att lärande och utveckling sker i samspel med andra och i sammanhang som känns meningsfulla och begripliga. Därför försöker vi skapa miljöer och didaktiska situationer där eleverna får möjlighet till inflytande och kan vara delaktiga utifrån sina förutsättningar. Genom vårt arbetssätt ger vi eleven redskap inför vuxenlivet.

Föreläsare: Hanna Häggström lärare och Irene Schönning speciallärare Lidmanska gymnasiet Västerås.
Målgrupp: Anpassade gymnasieskolan.

14.20–14.50 Pass 6

De anpassade skolformerna har de senare åren fått ett tydligare kunskapsuppdrag som också ställer krav på undervisningsutveckling. Traditionen av undervisningsutveckling har varit relativt liten inom skolformerna. Vad bör fokuseras? Med vilka utgångspunkter? Vilka förutsättningar krävs?

Föreläsare: Lotta Rangne, speciallärare och förstelärare på Södermalmsskolan och Andreas Jacobsson, projekt-och processledare på Ifous.
Målgrupp: Alla

Vi går igenom vad som är aktuellt gällande Gy25 för komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Föreläsare: Emelie Wedrén och Lotta Andersson, Skolverket
Målgrupp: Komvux som anpassad utbildning.

På Lidmanska gymnasiet i Västerås tror vi på att lärande och utveckling sker i samspel med andra och i sammanhang som känns meningsfulla och begripliga. Därför försöker vi skapa miljöer och didaktiska situationer där eleverna får möjlighet till inflytande och kan vara delaktiga utifrån sina förutsättningar. Genom vårt arbetssätt ger vi eleven redskap inför vuxenlivet.

Föreläsare: Hanna Häggström lärare och Irene Schönning speciallärare Lidmanska gymnasiet Västerås.
Målgrupp: Anpassade gymnasieskolan.

15.00–15.30 Panelsamtal

I panelsamtalet kommer Julia Blomqvist, Daniel Östlund, Therese Lindahl och Jonas Monsén samtala om vad som kan vara viktigt att tänka på i arbetet med elever med IF. Utifrån egna erfarenheter av skolformerna kommer Julia även att reflektera tillsammans med Daniel, Therese och Jonas om de intryck som mötesplats anpassade skolformer gett.

15.40–16.00 Avslutning

Summering och presentation av TeachMeet höstterminen 2024 och vårterminen 2025. Trevlig sommar!

Senast uppdaterad 23 maj 2024.