Nationell skola – arbetslivskonferens för anpassade skolformer

Du som är huvudman, skolledare, studie- och yrkesvägledare och lärare för elever med intellektuell funktionsnedsättning IF är välkommen till vår konferens om skola och arbetsliv för anpassad grund- och gymnasieskola. Fokus ligger på aktuell forskning, framgångsfaktorer, organisation samt övergångar och etablering efter avslutade studier.

Konferensen är på plats i Stockholm den 29 oktober. Den är tänkt att bli en samlingspunkt för att inspireras, få kunskap, nätverka och dela erfarenheter. Fokus ligger på aktuell forskning, framgångsfaktorer, organisation samt övergångar och etablering efter avslutade studier. Konferensen 2024 blir ett startskott för ett förstärkt arbete kring skola- och arbetslivsfrågor för elever med IF. Syftet är stärka kvalitén i utbildningen, synliggöra skolformerna och elever med IF.

Anmälan

Anmäl dig till Nationell skola- och arbetslivskonferens för anpassade skolformer Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdag är den 15 oktober.

Målgrupp

Du som är huvudman, skolledare, studie- och yrkesvägledare och lärare för elever med intellektuell funktionsnedsättning IF.

Tid och plats

Tisdag 29 oktober 2024 klockan 10.00-15.00 (morgonfika och incheckning från 9.30)

Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm

Innehåll

  • Vägen genom utbildningen – hela resan
  • Övergångar
  • Etablering efter avslutade studier
  • Erfarenhetsutbyte med kollegor
  • Avslutning och annan information från Skolverket

Kontakt

Frågor om dagens innehåll ställs till

yrkesutbildningsnatverk@skolverket.se

Senast uppdaterad 01 mars 2024.