Regional nätverksträff för yrkesutbildning i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Gotland

Skolverket bjuder in till en digital halvdag om yrkesutbildning onsdagen den 11 december. Du får möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra som arbetar med yrkesutbildning i Gävleborg, Uppsala, Västmanland och på Gotland.

Välkommen till en digital nätverksträff för Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Gotland.

Tema för träffen är samverkan inom arbetsplatsförlagt lärande och skolsamverkan för ökad attraktionskraft.

Tid och plats

Datum och tid: 11 december kl.9.00-12.00
Plats: Digitalt via Teams.

Kostnad: Konferensen är kostnadsfri.

Anmälan

Anmäl dig till den digitala nätverksträffen för yrkesutbildning i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Gotland 11 december. Länk till annan webbplats.

Länk till träffen skickas ut via mejl före start.

Målgrupp för träffen

Konferensen vänder sig till dig i Gävleborg, Uppsala, Västmanland och på Gotland som arbetar med gymnasial yrkesutbildning inom samtliga skolformer. Du kan vara till exempel huvudman, utbildningsanordnare, skolledare, studie- och yrkesvägledare (även inom grundskolan), apl-samordnare, yrkeslärare, gymnasiegemensam lärare eller andra inom skolan som är intresserade av att mötas kring yrkesutbildning.

Program

(preliminärt)

09.00 Inledning och backspegel

09.10 Seminarium 1:

Strukturellt och långsiktigt arbete med det arbetsplatsförlagda lärandet - regionalt exempel

09.30 Erfarenhetsutbyte

10.10 Återsamling med reflektioner

10.15 Paus

10.30 Seminarium 2:

Samverkan för att synliggöra yrkesutbildningar och stödja eleverna i att göra väl underbyggda val – Skolverkets studie- och yrkesvägledarteam och regionalt exempel

11.00 Erfarenhetsutbyte

11.30 Återsamling med reflektioner

11.35 Worldskills, Björn Nilsson

11.50-12.00 Nytt från Skolverket

Kontakt

Vid frågor mejla till yrkesutbildningsnatverk@skolverket.se

Senast uppdaterad 13 maj 2024.