Språklärargalan 2024 – digitalt

Välkommen till årets digitala Språklärargala, med temat didaktiska verktyg i språkundervisningen! Lyssna på spännande föreläsningar om analoga och digitala verktyg för utveckling av undervisningen, delta i språkdidaktiska rundabordssamtal med nya och bekanta språklärarkollegor och inspireras av de språkutvecklande projekt som tilldelas Europeisk kvalitetsutmärkelse i språk.

Med den årliga Språklärargalan vill vi visa på lärande exempel inom språkundervisning, erbjuda möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan språklärare och stimulera till utveckling av språkundervisningen.
Språklärargalan äger rum den 12 november och är ett kostnadsfritt evenemang.

Årets föreläsare

Årets föreläsare är experter på områden som att använda digitala konversationsagenter i språkundervisningen, lärares relationskompetens, språkutvecklande undervisningsmaterial på europeisk nivå, samt hur utbyten kan öppna upp för lärande och språkutveckling. Du möter:

  • Jonas Aspelin, forskare i pedagogik och sociologi
  • Elin Ericsson, forskare och lärare i engelska, franska och spanska
  • Victoria Gómez, Universitets- och högskolerådet
  • Susanna Slivensky, vicedirektör och programansvarig, European Centre for Modern Languages (ECML).

Rundabordssamtal

I anslutning till föreläsningarna genomförs tre pass med rundabordssamtal, där du diskuterar innehållet i föreläsningarna med andra deltagare. Varje samtal leds av en samtalsledare, som tar upp frågor som kopplar föreläsningens innehåll till din egen undervisning. Du bidrar till samtalet utifrån dina erfarenheter som språklärare.

Utdelning av Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk

Under Språklärargalan delas den årliga europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk ut, för att uppmärksamma skolor och förskolor som arbetat med språkutvecklande projekt. Utmärkelsen är instiftad av EU-kommissionen.

Tid och plats

Tisdagen den 12 november, kl. 09.00–16.00

Språklärargalan är digital och mer information kommer vid anmälan.

Anmäl dig till Språklärargalan Länk till annan webbplats.

Program

08.30 – 09.00 Deltagarna loggar individuellt in till mötet och testar tekniken

09.00 – 09.10 Skolverket hälsar välkomna

09.10 – 09.30 Utdelning av Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk

09.30 – 10.00 ECML and its resources for language education, föreläsning med Susanna Slivensky– föreläsningen hålls på engelska

10.00 – 10.00 Paus

10.10 – 10.50 Rundabordssamtal om föreläsningen

10.50 – 11.00 Paus

11.00 – 11.30 AI-baserade konversationsagenter i språkundervisningen, föreläsning av Elin Ericsson

11.30 – 11.40 Paus

11.40 – 12.20 Rundabordssamtal om föreläsningen

12.20 – 13.30 Lunch

13.30 – 13.50 Utdelning av Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk

13.50 – 14.20 Lärares relationskompetens, förläsning med Jonas Aspelin

14.20 – 14.30 Paus

14.30 – 15.10 Rundabordssamtal om föreläsningen

15.10 – 15.20 Paus

15.20 – 15.50 Internationella möjligheter i undervisningen, föreläsning med Victoria Gómez, Universitets- och högskolerådet

15.50 – 16.00 Skolverket sammanfattar dagen

Kontakt

Vid frågor om anmälan och programinnehållet mejla nspmodernasprak@skolverket.se

Senast uppdaterad 08 maj 2024.