Utveckla undervisningen i grundskolan med stöd av lektorer – workshopserie

Delta i vår digitala workshopserie för rektor tillsammans med lektor eller forskarutbildad lärare. Under handledning av ämnesdidaktiska forskare får ni prova ett kartläggningsverktyg för att identifiera undervisningsutmaningar på er skola.

Under hösten 2023 och våren 2024 kommer vi att hålla en serie digitala workshoppar. De handlar om att utveckla undervisningen i grundskolan med hjälp av lektorer. Serien riktar sig till rektor tillsammans med lektor eller forskarutbildad lärare. Under träffarna kommer ni att få prova ett kartläggningsverktyg för att identifiera undervisningsutmaningar på er skola. Detta arbete kan vara ett steg i utvecklingen av en skola på vetenskaplig grund.

Utöver de fem digitala träffarna ska minst två arbetstillfällen genomföras i den egna verksamheten mellan varje workshop. Det innebär sammanlagt 13 schemalagda tillfällen för arbetet med undervisningsutmaningar.

Serien gäller grundskolan och ämnena matematik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen och svenska. Varje ämnesområde har ett begränsat antal platser, 6 stycken, och det är först till kvarn-principen som gäller vid anmälan.

Tid och plats

Anmäl dig till workshopserien Länk till annan webbplats.

Workshopparna är digitala och hålls på Teams. Sista anmälningsdagen är den 1 september 2023.

Under höstterminen 2023 kommer träffarna att äga rum

  • 12 september klockan 14.30–16.30
  • 18 oktober klockan 14.30–16.30
  • 30 november klockan 14.30–16.30.

Under vårterminen 2024 kommer träffarna att äga rum

  • 1 februari klockan 14.30–16.30
  • 13 mars klockan 14.30–16.30.

Kontakt

Om du har frågor kan du mejla daniel.rosen@skolverket.se.

Senast uppdaterad 11 maj 2023.