Pressmeddelande

Förtydligande om information till Utbildningsdepartementet om resultaten i PISA

Skolverket hade en föredragning om PISA-resultatet för Utbildningsdepartementet den 2 december 2019, dagen före undersökningen publicerades.

– Vid föredragningen sade vi inte någonting som signalerade att det skulle ha förekommit felaktigheter. Tvärtom framförde vi att vår bedömning var att resultaten för 2018 var tillförlitliga, trots de höga exkluderingarna, säger generaldirektör Peter Fredriksson.

Vid föredragningen var fokus på att presentera resultaten – det vill säga att elever i Sverige presterade på samma nivå i PISA 2018 som i PISA 2015 och på en högre nivå än i PISA 2012. Vi tog även upp de höga exkluderingstalen och redogjorde för de förklaringar som vi såg till de höga exkluderingarna. Vi tog också upp att OECD hade godkänt de höga exkluderingarna och våra data totalt sett. Vår bedömning var att resultaten för 2018 var tillförlitliga och på samma nivå som resultaten 2015, samt bättre än resultaten 2012. Detta kommunicerades till departementet vid dragningen.

Skolverket nämnde även att det fanns en viss underrepresentativitet bland utlandsfödda i PISA 2018. Vi sa också att vi inte bedömde att den underrepresentativiteten av utlandsfödda elever hade någon avgörande betydelse för resultatbilden i studien 2018 eller för resultatutvecklingen mellan åren, eftersom det fanns liknande underrepresentativitet i 2015 och i 2012 års PISA-undersökning. Vi redogjorde inte för några fotnoter i rapporten.

Kontakt

För frågor kontakta presstjänsten på 08-527 333 00 eller mejla presstjanst@skolverket.se.

Publicerades den .