Pressmeddelande

Skolverket och SPSM flyttar ihop för att stärka kvaliteten i skolan

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) invigde sitt första gemensamma kontor idag. Först ut i landet är Härnösand och myndigheterna kommer så småningom att sitta ihop på ytterligare åtta orter. Det skapar möjlighet till bättre samarbete och mer dialog mellan myndigheterna och ansvariga inom skolan om vad som behövs för att fler barn och elever ska nå målen.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson och SPSM:s generaldirektör Fredrik Malmberg knyter ett band vid invigningen.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson och SPSM:s generaldirektör Fredrik Malmberg vid invigningen.

Härnösand är först ut av nio orter där Skolverket och SPSM kommer att dela lokaler. Det innebär att även Skolverket blir en myndighet med kontor ute i landet på samma sätt som SPSM.

Genom utökat samarbete och dialog ska myndigheterna bidra till och stärka skolhuvudmännens arbete med att utveckla skolan. Detta kommer att ske genom regelbundna och framåtsyftande så kallade kvalitetsdialoger tillsammans med skolhuvudmän från bland annat Jämtlands och Västernorrlands län. Dialogerna ska vara ett stöd i huvudmännens planering, analys och utveckling av skolan, och tar avstamp i de framgångsfaktorer som forskning och erfarenheter visat leder till kvalitet. Under de kommande tre åren räknar Skolverket och SPSM med att tillsammans kunna träffa alla Sveriges cirka 2800 skolhuvudmän.

– För att fler barn och elever ska lyckas i skolan behöver kvaliteten i förskola och skola stärkas. Nu när vi finns här i Härnösand kommer vi närmare huvudmännen och kan tillsammans med dem skapa forum och samarbeten kring de frågor som har störst betydelse för att barn och elever når målen, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Myndigheternas gemensamma kontor kan även på sikt fungera som ett forum och en knutpunkt där huvudmän och andra aktörer kan utbyta erfarenheter och tillsammans utveckla kunskap om framgångsrika metoder och arbetssätt.

– Det är för många elever som inte klarar skolan idag, inte minst bland elever som har en funktionsnedsättning. Det är väldigt viktigt att barn och elever får insatser tidigt. Vår förhoppning är att kvalitetsdialogerna ska vara ett stöd till huvudmännen i dessa frågor, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör SPSM.

Regionala kontor ska bidra till mer likvärdighet

Skolverket har ett långsiktigt regeringsuppdrag att genomföra insatser för att stärka alla elevers rätt till en likvärdig undervisning av hög kvalitet. Etableringen av de båda myndigheternas gemensamma regionala kontor är en av de beslutade insatserna och ett viktigt steg i det arbetet. Skolverket samordnar det uppdraget i nära samarbete med de andra skolmyndigheterna SPSM, Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet.

Orterna där nya kontor etableras

Skolverket etablerar nya regionala kontor på flera av platserna där SPSM redan har kontor. Etableringen sker successivt med start i Härnösand, Malmö och Luleå under 2022. Under 2023 flyttar myndigheterna ihop även i Umeå, Gävle, Växjö och Örebro. Sist ut är Göteborg och Linköping under 2024. Det kommer även att inrättas ett regionalt kontor i samma lokaler som Skolverkets huvudkontor i Solna, i nära anslutning till SPSM:s lokaler på samma ort.

För frågor kontakta

Pressekreterare Susan Ottosen på Skolverket, ring 08-527 337 52 eller mejla susan.ottosen@skolverket.se.

Pressekreterare Erika Bergman, ring 010-473 54 07 eller mejla erika.bergman@spsm.se.

Mer information

Kvalitetsdialogernas syfte och innehåll, SPSM:s webbplats Länk till annan webbplats.

Skolverket inrättar kontor på 10 orter

Uppdrag till Statens skolverk, Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet om insatser för ökad kvalitet och likvärdighet, Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerades den .