Simkunnigheten minskar bland svenska elever

Sju procent av eleverna i årskurs 6 kan inte simma 200 meter. Jämfört med 2014 har andelen simkunniga minskat med två procentenheter. Det visar en uppföljning som Skolverket har gjort.

– Att 93 procent av eleverna i årskurs 6 nådde betygskriteriet i simning kan tyckas vara en hög andel. Men i praktiken innebär det att ungefär 8 300 elever som lämnade mellanstadiet i juni inte kunde simma inför sommarlovet. Det är allvarligt, säger undervisningsråd Sabina Vesterlund på Skolverket.

Uppföljningen visar att de elever som har fått undervisning i simning redan i början av lågstadiet klarar kravet att kunna simma 200 meter i högre utsträckning än de som inte har fått det.

Skolan lyckas inte kompensera för elevernas socioekonomiska förutsättningar

Uppföljningen visar också att elevsammansättningen på skolorna har betydelse för andelen simkunniga elever. På skolor med sämre socioekonomiska förutsättningar klarar 89 procent av eleverna betygskriteriet i simning, jämfört med 95 procent på skolor med bättre förutsättningar.

– Det finns inget annat betygskriterium som är så tydligt som det för simkunnigheten. Kravet bygger på ett säkerhetstänk och värnande om liv. Stöd måste sättas in till alla elever som man tror inte kommer att nå kravet. Det har alla elever rätt till oavsett bakgrund, säger Sabina Vesterlund.

Svårt för skolorna att bedriva simundervisning

Mer än hälften av lärarna i uppföljningen tycker att det är en utmaning att få till simundervisningen. En fjärdedel av lärarna uppger att det finns stora utmaningar med tillgång till tider i simhallen, att erbjuda extra simundervisning för elever som behöver samt transport till och från simhallen. En femtedel uppger att det finns stora utmaningar med elever som inte kommer till simundervisningen. Vidare upplever lärare att simundervisning är tidskrävande och ofta innebär dubbelarbete med att genomföra simundervisningen och samtidigt ordna med vikarie till ordinarie lektioner.

– Det bör inte enbart ligga på den enskilde läraren att få till simundervisning med tillhörande planering och logistik samt vikarier till annan undervisning. Här måste skolledning och huvudmännen ge bättre förutsättningar så att simundervisningen kan genomföras, säger Sabina Vesterlund.

Om simning i grundskolans läroplan

Simning ingår i ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Från och med mellanstadiet ingår även badvett, säkerhet och hantering av nödsituationer vid vatten i undervisningen. För betyget E i grundskolan ska eleven kunna simma 200 meter i en följd varav 50 meter på rygg.

Ta del av rapporten

Skolverket har följt upp simkunnigheten i grundskolans årskurs 6 för läsåret 2021/22. Resultaten i rapporten bygger på en enkätundersökning riktad till lärare i idrott och hälsa som genomfördes under våren 2022. Skolverket har tidigare följt upp simkunnigheten år 2010 och 2014. Uppföljningen är gjord på nationell nivå.

Simkunnighet i årskurs 6 – läsåret 2021/22

Här kan du ta del av den tidigare uppföljningen av simkunnighet från 2014.

Simkunnighet i årskurs 6 – läsåret 2013/14

För frågor kontakta

För frågor kontakta Skolverkets presstjänst via telefon 08-527 333 00 eller mejla presstjanst@skolverket.se.

Publicerades den .