Prenumerera på nyhetsbrev från Nationellt centrum för språk-, läs-, och skrivutveckling (NCS)

I NCS nyhetsbrev hittar du nyheter inom området språk- läs och skrivutveckling. Vi skriver bland annat om det senaste inom forskning, aktuella konferenser, vad som pågår i de regionala nätverken och fångar upp intressanta filmer, radioprogram och poddsändningar.

Prenumerera på nyhetsbrev


Prenumerera på NCS Nyhetsbrev
E-post
SAMTYCKE
När du beställer detta nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress, så att vi kan sända nyhetsbreven till dig. Du samtycker också till att vi samlar in statistik på hur nyhetsbreven läses och används, för att kunna förbättra det.

De uppgifter du lämnar här får endast användas för denna prenumeration och varken Skolverket eller någon annan får använda uppgifterna i annat syfte. Nyhetsbrevet görs med hjälp av en extern leverantör som Skolverket har tecknat ett personuppgiftbiträdesavtal med.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration, då kommer dina uppgifter att raderas.

Läs tidigare nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1/2022

 • Statsbidrag för Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet
 • Introduktion och fortsatt stöd för språk-, läs- och skrivutvecklare
 • Stödmaterial om uppdraget som språk-, läs- och skrivutvecklare
 • Stärk språkutvecklingen i svenska i förskolan
 • Utbilda ledare i kollegialt lärande
 • Ungar och medier 2021
 • Ta del av 2021 års nyordslista
 • Undervisningsmaterial om filmhistoria
 • Ny forskningssammanställning om fritidshem
 • Arbeta med AKK
 • Rekommendationer om arbetet med garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet
 • Litteratur i skolan - hur blir det relevant?
 • Symposium om andraspråksdidaktik
 • Forskarforum om stärkta bibliotek
 • Podd om literacy och utbildning på engelska
 • Licentiatavhandling om parskrivande i årskurs 2

NCS nyhetsbrev nr1/2022

Nyhetsbrev 4/2021

 • NCS konferens för språk-, läs- och skrivutvecklare och deras chefer
 • Läslovet närmar sig
 • Inspirationswebbinarium om Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet
 • Poesiantologi till skolor med elever i förskoleklass
 • Barn- och ungdomskatalogen kan beställas nu
 • Träff om läsande förebilder
 • Väck boken!
 • Bokmässan
 • Årets skolbibliotek
 • Nätbaserade kurser om språkstörning och studiepaket om läs- och skrivsvårigheter
 • Uppmärksamma Gunilla Bergström
 • "Verket" - en podd om klassiker
 • Skönlitteratur kan öka ungas förståelse för miljöfrågor och mänskliga rättigheter
 • Studie om läsning på fritidshem
 • Ny avhandling i svenska som andraspråk: gymnasieskolans språkintroduktion
 • Läsundervisning på gymnasiet i mätbarhetens tid - ny avhandling

NCS nyhetsbrev nr4/2021 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 3/2021

 • En bro av poesi till skolor med förskoleklass

NCS nyhetsbrev nr3/2021 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 2/2021

 • NCS konferens för språk-, läs- och skrivutvecklare
 • Literacy i en digital värld - vad säger PISA?
 • Almapriset år 2021
 • Kompletterande stöd för kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass
 • Utbildning för förskollärare i förskoleklass
 • Handleda vidare i förskolan
 • Avhandlingar om litteraturundervisning på gymnasiet
 • Rapport om läs- och skrivutvecklande undervisning i den svenska grundskolan
 • Läslyftet tipsar

NCS nyhetsbrev nr2/2021 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 1/2021

 • Kontinuerliga och långsiktiga insatser för att stimulera ett ökat läsande
 • Sök statsbidrag för Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet
 • Stöd i arbetet med Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser
 • Dialogduk om att följa och stödja elevers kunskapsutveckling i förskoleklass - årskurs 3
 • Ny utredning stärkta skolbibliotek
 • Utbildning i att leda kollegialt lärande
 • Att planera, bedöma och ge återkoppling
 • Statsbidrag för bättre språkutveckling
 • Litteraturdidaktiska strategier på gymnasiet
 • Kombination av faktorer ökar risk för låga språkkunskaper
 • Orten light: en förändring av standardspråket?
 • Washbackeffekt av Nationella prov
 • Hitta Lagerlöf och Boye på ny litteraturkarta
 • Skrivkris eller ej?
 • Läslyftet tipsar

NCS nyhetsbrev nr1/2021 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 3/2020

 • Fortsatt satsning på läsning!
 • Kunskapsöversikt om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • Garantin för tidiga stödinsatser
 • Gilla läsa skriva årskurs 7 - 9
 • Goda relationer underlättar språkinlärning
 • Barn- och ungdomskatalogen 2020/21
 • Väck boken
 • ALMA:s läsguider
 • Litteraturbanken för lärare och elever
 • Litteratur på minoritetsspråk
 • Inspirationsdag inför läslovet
 • Väck läslusten inför läslovet
 • Att använda forskningsöversikter
 • Ny rapport: Vad händer med läsningen?
 • Bokmässan Play 2020
 • Läslyftet tipsar

NCS nyhetsbrev nr 3/2020 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 2/2020

 • Sommarläsning!
 • Kunskapsöversikt om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • Ny modul för förskolan – Matematik och språkutveckling
 • Ny modul om källkritik i digitala miljöer
 • Undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklass
 • Garantin för tidiga stödinsatser – nytt stöd till rektor
 • Årets bokmässa blir digital och tillgänglig för alla!
 • Sök bidrag för Bokstart
 • Skola hemma
 • Låt romanen komma in – Transformativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning
 • Almapriset 2020 till Astrid Lindgrens minne
 • Läslyftet tipsar om artikeln Berättande sätter världen i rörelse

NCS nyhetsbrev nr 2/2020 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 1/2020

 • Välkommen till ett nytt år med NCS!
 • Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare inom förskola och skola
 • Nyheter i Läslyftet i förskolan
 • Statlig utredning om att stärka skolbibliotek och läromedel
 • Forskning om transspråkande som resurs i klassrummet
 • Läslyftet tipsar om artiklar

NCS nyhetsbrev nr 1/2020 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 5/2019

 • Tack för i år!
 • Positiv svensk PISA-trend håller i sig
 • Bagir Kwiek är Sveriges nya läsambassadör
 • Läslyftet i förskolan förlängs
 • Utbildning i att leda kollegialt lärande
 • Webbkursen Undervisning i förskoleklass
 • Stödmaterial om undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklass
 • Avhandling visar at undervisning i lässtrategier gynnar flerspråkiga elevers läsutveckling

NCS nyhetsbrev nr 5/2019 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 4/2019

 • Välkommen till årets konferens och ett nytt läsår med NCS!
 • Inspirationsdag om språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan
 • Skolverket arbetar med att revidera kurs- och ämnesplanerna
 • Stimulera läsintresse ur ett jämställdhetsperspektiv
 • Hitta läslusten inför läslovet!
 • Väck boken!
 • Avhandling visar att nya svensklärares kunskap ökar kraftigt första året
 • Lästips antologi: Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning

NCS nyhetsbrev nr 4/2019 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 3/2019

 • Äntligen sommar!
 • Nya utbildningsomgångar för språk-, läs- och skrivutvecklare
 • Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser
 • Hitta språket och Hitta matematiken revideras och blir obligatoriska
 • Obligatoriskt bedömningsstöd för årskurs 1 reviderat
 • ALMA-pristagare 2019
 • Handledning om högläsning i samband med Bokgåvan
 • Läslyftet i förskolan och skolan
 • Läslov vecka 44

NCS nyhetsbrev nr 3/2019 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 2/2019

 • Förlängd ansökningstid: Utbildningarna för språk-, läs- och skrivutvecklare

NCS nyhetsbrev nr 2/2019 Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev 1/2019

 • Välkommen till ett nytt år med NCS!
 • Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan och skolan
 • Delta i Läslyftet med statsbidrag
 • Konferenser om Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser
 • Flera kursplaner revideras
 • Bokgåvor till alla förskolor
 • NCS konferens 3-4 december 2019
 • Berättelseskrivande i skolan
 • Språklig kompetens både relationell och individuell

NCS nyhetsbrev nr 1/2019 Länk till annan webbplats.