För uppdragstagare

Den här texten riktar sig till dig som ska utföra kortare uppdrag åt Skolverket. Här finns information om överenskommelser och avtal.

Skolverket har ibland behov av att anlita uppdragstagare med viss specialistkompetens som inte finns på myndigheten. Detta rör sig oftast om kortare uppdrag som exempelvis föreläsningsuppdrag, kvalitetsgranskning av material, översättning till nationella minoritetsspråk, validera yrkeskunskaper för behörighet att undervisa i yrkesämnen med mera.

För att Skolverket ska kunna anlita dig för ett uppdrag tecknas antingen en överenskommelse eller ett avtal. Både överenskommelsen och avtalet reglerar bland annat hur uppdraget ska utföras, när det ska utföras, om du ska lämna in något material till Skolverket, upphovsrätt, ersättning för uppdraget med mera.

Överenskommelse eller avtal

Enligt Skolverkets riktlinjer för uppdragstagare gäller följande:

  • I första hand tecknar Skolverket en överenskommelse med uppdragstagarens arbetsgivare. Detta sker när du är anställd vid ett lärosäte (statlig myndighet) eller en kommunal huvudman.
  • I andra hand direktupphandlar Skolverket tjänsten och skriver ett avtal direkt med dig som uppdragstagare eller ditt företag. Detta sker när du inte är anställd vid ett lärosäte eller en kommunal huvudman.

För uppdragstagare utan eget företag

Om du inte har ett eget företag som du kan fakturera genom kan du som privatperson använda ett faktureringsföretag för att fakturera för ditt uppdrag. Det kallas ibland för att ha en egenanställning eller att man fakturerar genom ett egenanställningsföretag.

Det är en lösning som passar bäst för dig som har få tillfälliga uppdrag. Du kan ha flera olika uppdrag hos olika uppdragsgivare och använda samma faktureringsföretag för all fakturering.

Du blir anställd hos det faktureringsföretag som du väljer att använda. Faktureringsföretaget sköter allt det administrativa arbetet med att göra avdrag för skatt, betala in arbetsgivaravgifter, momsredovisning, med mera. Du får din lön utbetald som vid en anställning och du deklarerar som vid vanlig anställning. Faktureringsföretaget tar en provision på cirka 4–10% av ditt fakturerade belopp i ersättning för det administrativa arbetet som de utför åt dig.

Skolverket har inte något avtal med något specifikt faktureringsföretag och kan som myndighet inte rekommendera något särskilt företag.

Är du boende och skattskyldig i Danmark, Finland eller Norge kan du i regel fakturera via faktureringsföretag ditt hemland.

Är du boende och skattskyldig i något övrigt land behöver du meddela Skolverket det för att hitta en speciallösning.

Bisysslor behöver godkännas av din arbetsgivare

Om du har en anställning vid ett lärosäte, kommun eller liknande kan ditt uppdrag för Skolverket anses vara en bisyssla. Tänk på att du behöver ha ett godkännande från din arbetsgivare och stämma av detta med din chef.

Senast uppdaterad 05 februari 2024

Innehåll på denna sida