PM - Föräldrars syn på förskolan - resultat på kommunnivå 2012

Denna promemoria beskriver föräldrarnas syn på förskolan och hur den skiljer sig åt mellan landets kommuner. Uppgifterna i promemorian bygger främst på Skolverkets föräldraundersökning från 2012, men även på Skolverkets officiella statistik från samma år.

Föräldrar till barn i förskolan är mest nöjda med faktorer som barnets trygghet, att verksamheten stimulerar till barnets utveckling och lärande, närheten till hemmet och öppettiderna. En majoritet av föräldrarna, cirka 90 procent, är nöjda och anser att verksamheten i mycket hög eller ganska hög grad uppfyller deras behov och önskemål på dessa områden. Andelen nöjda varierar däremot mellan kommunerna, från cirka 60 procent nöjda till över 90 procent.

Mindre nöjda är föräldrarna med gruppstorleken och antalet personal. I genomsnitt är omkring 60 procent av föräldrarna nöjda med detta och variationen mellan kommunerna är stor, från cirka 30 till knappt 90 procent nöjda.

Ju större den genomsnittliga barngruppen är i kommunen desto mindre nöjda är föräldrarna. Samma mönster återfinns när det gäller personaltätheten, ju större personaltätheten är i en kommun desto mer nöjda är föräldrarna.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2015

Serie: Beskrivande statistik

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt