Informationsmaterial 2012

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Dags för betyg Utgått

Dags för betyg - översatt till albanska

Dags för betyg - översatt till arabiska

Dags för betyg - översatt till bosniska

Dags för betyg - översatt till engelska

Dags för betyg - översatt till finska

Dags för betyg - översatt till kurdiska sorani

Dags för betyg - översatt till persiska

Dags för betyg - översatt till polska

Dags för betyg - översatt till samiska

Dags för betyg - översatt till somaliska

Dags för betyg - översatt till spanska

Dags för betyg - översatt till tigrinya

Ett år med ny läroplan

Förskolan är till för ditt barn - översatt till engelska

Förskolan är till för ditt barn - översatt till romani arli

Förskoleklassen är till för ditt barn - översatt till albanska

Förskoleklassen är till för ditt barn - översatt till arabiska

Förskoleklassen är till för ditt barn - översatt till engelska

Förskoleklassen är till för ditt barn - översatt till finska

Förskoleklassen är till för ditt barn - översatt till jiddisch

Förskoleklassen är till för ditt barn - översatt till meänkieli

Förskoleklassen är till för ditt barn - översatt till nordkurdiska

Förskoleklassen är till för ditt barn - översatt till nordsamiska

Förskoleklassen är till för ditt barn - översatt till polska

Förskoleklassen är till för ditt barn - översatt till romani arli

Förskoleklassen är till för ditt barn - översatt till romani kale

Förskoleklassen är till för ditt barn - översatt till romani kelderash

Förskoleklassen är till för ditt barn - översatt till ryska

Förskoleklassen är till för ditt barn - översatt till somaliska

Förskoleklassen är till för ditt barn - översatt till sorani

Förskoleklassen är till för ditt barn - översatt till thailändska

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan översatt till albanska

Kort om den svenska gymnasieskolan översatt till arabiska

Kort om den svenska gymnasieskolan översatt till bosniska, kroatiska, serbiska

Kort om den svenska gymnasieskolan översatt till engelska

Kort om den svenska gymnasieskolan översatt till finska

Kort om den svenska gymnasieskolan översatt till jiddisch

Kort om den svenska gymnasieskolan översatt till lätt svenska

Kort om den svenska gymnasieskolan översatt till meänkieli

Kort om den svenska gymnasieskolan översatt till nordkurdiska

Kort om den svenska gymnasieskolan översatt till nordsamiska

Kort om den svenska gymnasieskolan översatt till persiska

Kort om den svenska gymnasieskolan översatt till polska

Kort om den svenska gymnasieskolan översatt till romani arli

Kort om den svenska gymnasieskolan översatt till romani kale

Kort om den svenska gymnasieskolan översatt till romani kelderasch

Kort om den svenska gymnasieskolan översatt till ryska

Kort om den svenska gymnasieskolan översatt till somaliska

Kort om den svenska gymnasieskolan översatt till spanska

Kort om den svenska gymnasieskolan översatt till sydkurdiska

Kort om den svenska gymnasieskolan översatt till thai

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå