Informationsmaterial 2013

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Affisch om gymnasiesärskolevalet

Affisch om gymnasievalet

Affisch om gymnasievalet 2013

Dags för betyg! (reviderad upplaga)

Förskolan och förskoleklassen - för nyanlända

Förskolan och förskoleklassen - för nyanlända, översatt till arabiska

Förskolan och förskoleklassen - för nyanlända, översatt till persiska

Förskolan och förskoleklassen - för nyanlända, översatt till polska

Förskolan och förskoleklassen - för nyanlända, översatt till somaliska

Förskolan och förskoleklassen - för nyanlända, översatt till thai

Grundskolan och fritidshem - för nyanlända

Grundskolan och fritidshem - för nyanlända, översatt till arabiska

Grundskolan och fritidshem - för nyanlända, översatt till persiska

Grundskolan och fritidshem - för nyanlända, översatt till polska

Grundskolan och fritidshem - för nyanlända, översatt till somaliska

Grundskolan och fritidshem - för nyanlända, översatt till thai

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan - för nyanlända, översatt till arabiska

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan - för nyanlända, översatt till polska

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan - för nyanlända, översatt till somaliska

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan - för nyanlända, översatt till thai

Gymnasieskolan - för nyanlända

Gymnasieskolan - för nyanlända, översatt till arabiska

Gymnasieskolan - för nyanlända, översatt till persiska

Gymnasieskolan - för nyanlända, översatt till polska

Gymnasieskolan - för nyanlända, översatt till somaliska

Gymnasieskolan - för nyanlända, översatt till thai

Gymnasievalet

Kort om gymnasieskolans yrkesexamen

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan översatt på finska

Kort om gymnasiesärskolan översatt till albanska

Kort om gymnasiesärskolan översatt till bosniska, kroatiska, serbiska

Kort om gymnasiesärskolan översatt till farsi

Kort om gymnasiesärskolan översatt till jiddisch

Kort om gymnasiesärskolan översatt till nordkurdiska

Kort om gymnasiesärskolan översatt till nordsamiska

Kort om gymnasiesärskolan översatt till polska

Kort om gymnasiesärskolan översatt till romani arli

Kort om gymnasiesärskolan översatt till romani kale

Kort om gymnasiesärskolan översatt till somaliska

Kort om gymnasiesärskolan översatt till sorani

Kort om gymnasiesärskolan översatt till spanska