Kommentarmaterial 2021

Med länkarna nedan liksom brödsmulorna ovan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

 

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i biologi

Kommentarmaterial till kursplanen i engelska

Kommentarmaterial till kursplanen i engelska för döva och hörselskadade

Kommentarmaterial till kursplanen i fysik

Kommentarmaterial till kursplanen i geografi

Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap

Kommentarmaterial till kursplanen i historia

Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa

Kommentarmaterial till kursplanen i kemi

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk för döva och hörselskadade

Kommentarmaterial till kursplanen i modernaspråk – kinesiska

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – finska som nationellt minoritetsspråk

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – jiddisch som nationellt minoritetsspråk

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – meänkieli som nationellt minoritetsspråk

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – romani chib som nationellt minoritetsspråk

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål utom nationella minoritetsspråk

Kommentarmaterial till kursplanen i musik

Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap

Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap

Kommentarmaterial till kursplanen i samiska

Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska för döva och hörselskadade

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk

Kommentarmaterial till kursplanen i teckenspråk för döva och hörselskadade

Kommentarmaterial till kursplanen i teckenspråk för hörande

Kommentarmaterial till kursplanen i teknik

Kommentarmaterial till ämnesplanen i matematik

Kommentarmaterial till ämnesplanerna i moderna språk och engelska

För att beställa publikationer krävs javascript

Javascript måste vara aktiverat för att kunna beställa publikationer via vår webbplats. Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00).

Läs mer om hur man aktiverar javascript