Kommentarmaterial 2022

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Fritidshemmet – ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del

Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå

Förskoleklassen – ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del

Kommentarer till kursplanerna i geografi, historia, religions- och samhällskunskap – komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

Kommentarmaterial till kursplanen i bild – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i bild – grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i biologi – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i engelska för döva och hörselskadade – specialskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i engelska – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i engelska – grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i engelska – kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Kommentarmaterial till kursplanen i engelska – komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

Kommentarmaterial till kursplanen i estetisk verksamhet – grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i fysik – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i geografi – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap – grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap – komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

Kommentarmaterial till kursplanen i historia – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa – grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i kemi – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Kommentarmaterial till kursplanen i kommunikation – grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik – grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik – kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik – komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk för döva och hörselskadade – specialskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk – kinesiska – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – finska som nationellt minoritetsspråk – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – finska som nationellt minoritetsspråk – grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – jiddisch som nationellt minoritetsspråk – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – jiddisch som nationellt minoritetsspråk – grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – meänkieli som nationellt minoritetsspråk – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – meänkieli som nationellt minoritetsspråk – grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – romani chib som nationellt minoritetsspråk – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – romani chib som nationellt minoritetsspråk – grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål utom nationella minoritetsspråk – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål utom nationella minoritetsspråk – grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i motorik – grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i musik – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i musik – grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i naturorienterande ämnen – grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i rörelse och drama – specialskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i samhällsorienterande ämnen – grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i samiska – sameskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd – grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska för döva och hörselskadade – specialskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska – grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk – grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk – kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Kommentarmaterial till kursplanen i teckenspråk för döva och hörselskadade – specialskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i teckenspråk för hörande – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i teknik – grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i teknik – grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i teknik – komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

Kommentarmaterial till kursplanen i vardagsaktiviteter – grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i verklighetsuppfattning – grundsärskolan

Kommentarmaterial till kursplanerna i biologi, fysik och kemi – komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

Kommentarmaterial till kursplanerna i naturorienterande ämnen – kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Kommentarmaterial till kursplanerna i samhällsorienterande ämnen – kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Kommentarmaterial till kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk – komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

Kommentarmaterial till ämnesplanen i matematik – gymnasieskolan och vux

Kommentarmaterial till ämnesplanerna i moderna språk och engelska – gymnasieskolan och vux