Kommentarmaterial 2023

Med länkarna nedan liksom brödsmulorna ovan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.


Fritidshemmet – ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del

Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå

Förskoleklassen – ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del

Kommentarer till kursplanerna i geografi, historia, religions- och samhällskunskap – komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Kommentarmaterial till kursplanen i bild – anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i engelska – anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i engelska – komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Kommentarmaterial till kursplanen i estetisk verksamhet – anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap – anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i hem- och konsumentkunskap – komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa – anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i kommunikation – anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik – anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik – komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – finska som nationellt minoritetsspråk – anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – jiddisch som nationellt minoritetsspråk – anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – meänkieli som nationellt minoritetsspråk – anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål – romani chib som nationellt minoritetsspråk – anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål utom nationella minoritetsspråk – anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i motorik – anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i musik – anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i naturorienterande ämnen – anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i samhällsorienterande ämnen – anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd – anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska – anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk – anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i teknik – anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i teknik – komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Kommentarmaterial till kursplanen i vardagsaktiviteter – anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanen i verklighetsuppfattning – anpassade grundskolan

Kommentarmaterial till kursplanerna i biologi, fysik och kemi – komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Kommentarmaterial till kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk – komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå