Övrigt material 1999

Med länkarna nedan liksom brödsmulorna ovan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.


Analys av resultaten på ämnesproven i år 9 1998

Att genomföra utvärdering. Exempel från skolor och kommuner Verktyg för utvärdering

Att upptäcka språket/Skola i utveckling

Bland eldsjälar och esteter/Skola i utveckling

Bärande idéer

Culture and learning

Den medborgerligt-moraliska aspekten av SO-undervisningen i grundskolan och gymnasieskolan

Den rimliga skolan Livet i skolan och skolan i livet

En longitudinell studie av funktionshindrade gruppers studiedeltagande på komvux

Estetiska programmet

Fristående grundskolor 1998

Fristående gymnasieskolor 1999

För er som vill bli Miljöskola

Gemensamhet i mångfalden/Skola i utveckling

Good Reading and Writing Skills

Gymnasieskolans kursprov ht 98

Gymnasieskolans kursprov vårterminen 1999

Handels- och administrationsprogrammet

Hotell- och restaurangprogrammet

Hur styr vi mot en bra skola?

Inflytandets villkor/Skola i utveckling

Klassrum Direkt nr. 1/99

Klassrum Direkt nr. 2/99

Klassrum Direkt nr. 3/99

Klassrum Direkt nr. 4/99

Kommunikativ förmåga i främmande språk

Kultur för lust och lärande

Kunskapslyftet En satsning på vuxenutbildning

Livsmedelsprogrammet

Läroplanerna i praktiken - en sammanfattning

Navigatören

När inget facit finns/Skola i utveckling

Olika på lika villkor

Rapporter & Trycksaker 1999

Romer och den svenska skolan

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samtal för förändring/Skola i utveckling

Schools and Computers 1999 - a quantitative picture -

Skolan i forskningen - Forskningen i skolan. Dokumentation från forskningssymposium i Sundsvall den 15-16 april 1999

Skolan inifrån

Skolan och den föränderliga ekonomin

Students in Need of Special Support

Svenska utlandsskolor i siffror 1999

Tema tillståndet i världen

The National Curricula in Practice - A Summary

The Nordic Counties in Europe (Outgone)

Växa och lära

Ämnesproven skolår 9, 1999

Ämnesprov år 5, 1999

Överenskommet!