Övrigt material 2011

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Amen sikjuvaha gramatika Kale. Grammatik på Kale

Amen sikljovaja gramatika Arli. Grammatik på Arli

Ame sicovas gramatika Kalderas. Grammatik på Kalderas

Ame sitjuvas gramatika Lovari. Grammatik Lovari

Bedömning och betyg: Inventering av behov av kompetensutveckling inför betyg i årskurs 6

Diskussionsunderlag för förskoleklassen

Diskussionsunderlag till kursplanen i bild

Diskussionsunderlag till kursplanen i biologi

Diskussionsunderlag till kursplanen i engelska

Diskussionsunderlag till kursplanen i engelska för döva och hörselskadade

Diskussionsunderlag till kursplanen i fysik

Diskussionsunderlag till kursplanen i geografi

Diskussionsunderlag till kursplanen i hem- och konsumentkunskap

Diskussionsunderlag till kursplanen i historia

Diskussionsunderlag till kursplanen i idrott och hälsa

Diskussionsunderlag till kursplanen i kemi

Diskussionsunderlag till kursplanen i matematik

Diskussionsunderlag till kursplanen i moderna språk

Diskussionsunderlag till kursplanen i moderna språk för döva och hörselskadade

Diskussionsunderlag till kursplanen i modersmål

Diskussionsunderlag till kursplanen i musik

Diskussionsunderlag till kursplanen i religionskunskap

Diskussionsunderlag till kursplanen i rörelse och drama

Diskussionsunderlag till kursplanen i samhällskunskap

Diskussionsunderlag till kursplanen i samiska

Diskussionsunderlag till kursplanen i slöjd

Diskussionsunderlag till kursplanen i svenska

Diskussionsunderlag till kursplanen i svenska för döva och hörselskadade

Diskussionsunderlag till kursplanen i svenska som andraspråk

Diskussionsunderlag till kursplanen i teckenspråk för döva och hörselskadade

Diskussionsunderlag till kursplanen i teckenspråk för hörande

Diskussionsunderlag till kursplanen i teknik

Ersättning till fristående skolor enligt riksprislistan: Förändringar under löpande budgetår

Facts and figures 2010

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik

Grannspråk

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gy 2011

Gymnasieskolans kursprov vt 2010. En resultatredovisning.

Inspiration och stöd för skolor och förskolors utvecklingsarbete

Kostnader - Riksnivå. Del 3, 2011

Kursplan i geografi för grundskolan

Kursplan i samhällsorienterande ämnen för grundsärskolan

PM - Barn och personal i pedagogisk omsorg hösten 2010

Preliminära förstahandsval till gymnasieskolan hösten 2011

Skillnaden mellan provresultat och betyg i grundskolan 2010

Skillnaden mellan provresultat och betyg i grundskolan 2011, del 1

Skolverkets årsredovisning 2010

Svenska utlandsskolor i siffror 2011

Uppdrag om förutsättningar för att inkludera vuxenutbildningen i Skolverkets attitydundersökning

Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353.

Ämnesproven 2010 i grundskolans årskurs 5

Ämnesproven 2010 i grundskolans årskurs 9 och specialskolans årskurs 10

Ämnesproven i grundskolans årskurs 3, 2011

Ämnesproven i grundskolans årskurs 3. En redovisning av genomförandet 2010