Övrigt material 2012

Med länkarna nedan liksom brödsmulorna ovan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.


Betygsinflation - betygen och den faktiska kunskapsutvecklingen

Creative Commons - en guide för lärare

Diskutera kunskapskraven

Gymnasieskolans kursprov vt 2011 - en resultatredovisning

Inget slår en skicklig lärare - en dokumentation av sex konferenser 2010

Internationella språkstudien 2011

Jämställdhet inom skolväsendet

Jämställdhet inom skolväsendet

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare - översatt till bosniska/kroatiska/serbiska

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare - översatt till dari

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare - översatt till finska

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare - översatt till franska

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare - översatt till kinesiska (mandarin)

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare - översatt till pashto

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare - översatt till persiska

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare - översatt till romani chib-arli

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare - översatt till rumänska

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare - översatt till ryska

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare - översatt till somaliska

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare - översatt till spanska

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare - översatt till sydkurdiska/sorani

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare - översatt till thailändska

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare - översatt till tigrinja

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare - översatt till turkiska

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare - översatt till tyska

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare - översatt till vietnamesiska

Medborgarkunskaper i sikte. Nordisk jämförelse och fördjupad analys av svenska elevers svårigheter i ICCS 2009.

Om strategier i engelska och moderna språk

För att beställa publikationer krävs javascript

Javascript måste vara aktiverat för att kunna beställa publikationer via vår webbplats. Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00).

Läs mer om hur man aktiverar javascript