Övrigt material 2014

Med länkarna nedan liksom brödsmulorna ovan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.


Alla skolor ska bli bra skolor

Arbetsgivarnas användning av statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning

Att bana väg för nyanländas lärande - mottagande och skolgång

Att utmana och stimulera barns lärande och utveckling i förskolan

Behovsinventering inför kompetensutvecklingsinsatser för kartläggning av nyanländas kunskaper

Curriculum for Adult Education programme 2012

Diskutera: Digitala verktyg i musik

Diskutera: Geografiska undersökningar

Diskutera: Kunskapskravens värdeord i fysik

Diskutera: Kursplanen i biologi

Diskutera: Kursplanen i engelska

Diskutera: Kursplanen i fysik

Diskutera: Kursplanen i geografi

Diskutera: Kursplanen i hem- och konsumentkunskap

Diskutera: Kursplanen i historia

Diskutera: Kursplanen i kemi

Diskutera: Kursplanen i matematik

Diskutera: Kursplanen i religionskunskap

Diskutera: Kursplanen i samhällsskunskap

Diskutera: Kursplanen i svenska

Diskutera: Kursplanen i svenska som andraspråk

Diskutera: Samiska perspektiv

Diskutera: Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen

Educational equity in the Swedish school system? A quantitative analysis of equity over time

Elevhälsan. En specialpedagogisk överblick.

Elevhälsan i skolan – teman med variationer

Elevhälsans retorik och praktik

Elevhälsans uppdrag – främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Fakta & Framtid Texter för romska ungdomar Arli

Fakta & Framtid Texter för romska ungdomar Kelderash

Fakta & Framtid Texter för romska ungdomar Lovara

Fakta & Framtid Texter för romska ungdomar Polsk romani

Fakta & Framtid Texter för romska ungdomar Svenska

För en andra chans till utbildning

Gilla Läsa Skriva

Kommunal vuxenutbildning

Mer än bara läxor

Om betyg inom utbildning i svenska för invandrare

Om romer: lektionsförslag i historia

Om romer: lektionsförslag i samhällskunskap

Om romer: lektionsförslag i svenska

Rektor, elevhälsan och elevers lärande och utveckling

Romska ungdomar: Batos berättelse

Romska ungdomar: Marius berättelse

Romska ungdomar: Natachas berättelse

Romska ungdomar: Paulinas berättelse

Romska ungdomar: Sandys berättelse

Sammanställning av resultatet i ämnesprovet i engelska i årskurs 9, 2013

Sex Education: gender equality, sexuality and human relationships in the Swedish Curricula

Skillnaden mellan provresultat och kursbetyg i gymnasieskolan 2013

Skolhälsovården i backspegeln

Studiepaket till Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Svensk utlandsundervisning i siffror 2014

Uppdrag om stadieindelad timplan för grundskolan

Vem är försteläraren?