PM - Elever i gymnasieskolan läsåret 2016/17

I denna PM ges en beskrivning av den officiella statistiken om gymnasieskolans elever läsåret 2016/17. Efter flera år av elevminskning ökar nu antalet elever för första gången sedan 2008. Ökningen beror till viss del på större elevkullar, men främst på nyanlända ungdomar i gymnasieålder.

Det finns totalt 343 900 elever registrerade i gymnasieskolan läsåret 2016/17, vilket är en ökning med 20 800 elever (6 procent) från förra året. Flest elever går i år 1 i gymnasieskolan och i jämförelse med läsåret 2015/16 har eleverna i år 1 ökat med omkring 16 100, från 124 100 elever till 140 200 elever. Ökningen beror främst på att fler elever läser på introduktionsprogrammen, och i synnerhet språkintroduktion. Det går totalt cirka 60 200 elever på ett introduktionsprogram. Omkring 35 900 (60 procent) läser på språkintroduktion. Det är numer det fjärde största programmet i gymnasieskolan och har ett liknande elevantal som ekonomiprogrammet där cirka 38 600 elever är registrerade. Ekonomiprogrammet har totalt ökat med 2 800 elever jämfört med förra läsåret. De två största programmen är som tidigare naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet. Läsåret 2016/17 finns totalt 41 300 respektive 55 600 elever registrerade och programmen har ökat med 3 och 2 procent sett till elever i år 1. De tre program som har flest elever är alla högskoleförberedande.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2017

Serie: Övrigt material

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt