Övrigt material 2021

Med länkarna nedan liksom brödsmulorna ovan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.


Att planera, bedöma och ge återkoppling

Att planera, bedöma och ge återkoppling – UTGÅTT

Fjärr- och distansundervisning på högstadiet

Fjärr- och distansundervisning på högstadiet och i gymnasieskolan (april 2021)

Fjärr- och distansundervisning på högstadiet och i gymnasieskolan (februari 2021)

Förarutbildning inom gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning

Hedersrelaterat våld och förtryck – Skolans ansvar och möjligheter

Komvux som särskild utbildning

Kvalitet i yrkesutbildning – Stödmaterial till systematiskt kvalitetsarbete för gymnasial yrkesutbildning

Kvalitet i yrkesutbildning – Stödmaterial till systematiskt kvalitetsarbete för gymnasial yrkesutbildning – UTGÅTT

Läxor i praktiken – ett stödmaterial om läxor i skolan

Metodutveckling av yrkesutbildning

Nyanlända vuxnas numeracitet

Sex- och samlevnadsundervisning i grund- och gymnasiesärskolan

Skolverkets skolchefsutbildning − måldokument 2021

Skolverkets årsredovisning 2020

Ta emot en praoelev – bidra till samhällsnyttan!

Tips för att utbilda handledare med hjälp av Skolverkets webbaserade handledarutbildning

Undersökning om covid-19-pandemin

Ändrade lärotider och utbildningstapp (april 2021)

Ändrade lärotider och utbildningstapp (februari 2021)

Ändringar i läroplanens inledande delar − grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Ändringar i läroplanens inledande delar − grundsärskolan

Ändringar i läroplanens inledande delar − gymnasieskolan

Ändringar i läroplanens inledande delar − gymnasiesärskolan

Ändringar i läroplanens inledande delar − sameskolan

Ändringar i läroplanens inledande delar − specialskolan

Ändringar i läroplanens inledande delar − vuxenutbildningen