Läromedelskassetter för dyslektiker

Rapporten presenterar resultat från en försöksverksamhet där läromedelskassetter för dyslektiker har prövats och utvärderats.

Detta är en presentation av de resultat som har uppnåtts i den försöksverksamhet som gjordes inom projektet Läromedelskassetter för dyslektiker under våren 1994. Projektet innefattade även ett arbete med att lösa juridiska och ekonomiska problem i samband med produktionen av kassetterna. Rapporten bygger på enkäter till 300 slumpmässigt utvalda skolor och 24 utvalda försöksskolor, samt intervjuer med lärare och elever på 8 av försöksskolorna.Utvärderingen av försöksverksamheten har bland annat gett följande resultat: Nya tekniker, som läromedel på CD-ROM för datorer, är av stort intresse för många lärare. Många elever har haft svårt att hitta rätt på kassettbanden. Inläsningshastigheten är inte tillräckligt elevanpassad. Yngre elever har större behov av strukturerad hjälp och vägledning i användningen av läromedelskassetter. Lärarna vill att kassetterna anpassas mer efter elevernas svårigheter. Majoriteten av lärarna och eleverna upplever det mycket positivt att det äntligen börjar komma hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Sökord; grundskola, gymnasieskola, läromedelskassetter, dyslexi

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1995

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt