Styrdokument 2011

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Bedömningsunderlag att användas i den kompletterande undervisningen för svenska elever i utlandet

Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation centre, 2011

Curriculum for the Preschool Lpfö 98 Revised 2010

Gymnasieskola 2011

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i bild för grundskolan

Kursplan i bild för grundsärskolan

Kursplan i biologi för grundskolan

Kursplan i engelska för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning för specialskolan

Kursplan i engelska för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning i specialskolan

Kursplan i engelska för döva och hörselskadade för specialskolan

Kursplan i engelska för grundskolan

Kursplan i engelska för grundsärskolan

Kursplan i estetisk verksamhet för träningsskolan

Kursplan i fysik för grundskolan

Kursplan i hem- och konsumentkunskap för grundskolan

Kursplan i hem- och konsumentkunskap för grundsärskolan

Kursplan i historia för grundskolan

Kursplan i idrott och hälsa för grundskolan

Kursplan i idrott och hälsa för grundsärskolan

Kursplan i judiska studier i grundskolan

Kursplan i kemi för grundskolan

Kursplan i kommunikation för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning i specialskolan

Kursplan i kommunikation för träningsskolan

Kursplan i matematik för grundskolan

Kursplan i matematik för grundsärskolan

Kursplan i moderna språk för döva och hörselskadade i specialskolan

Kursplan i moderna språk för grundskolan

Kursplan i moderna språk - kinesiska för grundskolan

Kursplan i modersmål för grundskolan

Kursplan i modersmål för grundsärskolan

Kursplan i motorik för träningsskolan

Kursplan i musik för grundskolan

Kursplan i musik för grundsärskolan

Kursplan i naturorienterande ämnen för grundsärskolan

Kursplan i religionskunskap för grundskolan

Kursplan i rörelse och drama för elever med utvecklingsstörning i specialskolan

Kursplan i rörelse och drama för specialskolan

Kursplan i samhällskunskap för grundskolan

Kursplan i samiska för sameskolan

Kursplan i slöjd för grundskolan

Kursplan i slöjd för grundsärskolan

Kursplan i svenska för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning i specialskolan

Kursplan i svenska för döva och hörselskadade i specialskolan

Kursplan i svenska för grundskolan

Kursplan i svenska för grundsärskolan

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska som andraspråk för grundskolan

Kursplan i svenska som andraspråk för grundsärskolan

Kursplan i teckenspråk för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning i specialskolan

Kursplan i teckenspråk för döva och hörselskadade för specialskolan

Kursplan i teckenspråk för döva och hörselskadade i specialskolan

Kursplan i teckenspråk för hörande för grundskolan

Kursplan i teknik för grundskolan

Kursplan i teknik för grundsärskolan

Kursplan i vardagsaktiviteter för träningsskolan

Kursplan i verklighetsuppfattning för träningsskolan

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011

Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011