# 1 av 1   << Första  |  < Föregående  |  Nästa >  |  Sista >>
Gällande Senaste Lydelse SKOLFS  2016:30    Senaste Lydelse 
Rubrik
Skolverkets föreskrifter om urval till vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan 
Utges av
Skolverket 
Historik
   2016:30 Senaste Lydelse
   2016:30 Grundföreskrift
Uppslagsord
Gymnasieskola
Teknisk utbildning

 
Rapporten i pdf formatSKOLFS 2016:30 (Utskriftsversion) (10 KB)
Länkadress: http://www.skolverket.se/skolfs?id=3168
 

Senaste lydelse av

SKOLFS 2016:30

Utkom från trycket den 27 maj 2016

Skolverkets föreskrifter 
om urval till vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan;

beslutade den 18 maj 2016.

   Skolverket föreskriver följande med stöd av 5 kap. 3 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning.

1 §   Enligt 5 kap. 3 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning ska platserna i vidareutbildningen fördelas mellan de sökande med betygen från gymnasieskolan eller andra omdömen som grund.

2 §   Vid urvalet ska företräde ges till de sökande som har godkända betyg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i

  1. bild och form 1a1 och cad 1 för tillträde till den nationella profilen design och produktutveckling,

  2. webbutveckling 1 för tillträde till den nationella profilen informationsteknik utgång nätverksteknik,

  3. dator- och nätverksteknik för tillträde till den nationella profilen informationsteknik, utgång mjukvarudesign,

  4. produktionsutrustning 1 för tillträde till den nationella profilen produktionsteknik, eller

  5. hållbart samhällsbyggande för tillträde till den nationella profilen samhällsbyggande.

  Vid urvalet ska, på samma sätt som i första stycket, företräde ges till sökande med andra omdömen från utbildning eller arbetsliv som motsvarar innehållet i kurserna enligt första stycket 1.5.

____________________

   1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2016.

   2. Föreskrifterna tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2018.

På Skolverkets vägnar

ANNA EKSTRÖM

       Frida Ericmats Rutgersson