# 1 av 1   << Första  |  < Föregående  |  Nästa >  |  Sista >>
Gällande Senaste Lydelse SKOLFS  2016:31    Senaste Lydelse 
Rubrik
Skolverkets föreskrifter om kompletterande behörighetskrav till vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan 
Utges av
Skolverket 
Historik
   2016:31 Senaste Lydelse
   2016:31 Grundföreskrift
Uppslagsord
Behörighet
Gymnasieskola
Teknisk utbildning

 
Rapporten i pdf formatSKOLFS 2016:31 (Utskriftsversion) (11 KB)
Länkadress: http://www.skolverket.se/skolfs?id=3170
 

Senaste lydelse av

SKOLFS 2016:31

Utkom från trycket den 27 maj 2016

Skolverkets föreskrifter 
om kompletterande behörighetskrav till vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan;

beslutade den 18 maj 2016.

   Skolverket föreskriver följande med stöd av 5 kap. 1 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning.

Kompletterande behörighetskrav

1 §   Av 17 a kap. 16 § skollagen (2010:800) framgår behörighetskraven till vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år. Vilka kurser inom teknikprogrammets inriktningar eller vilka likvärdiga meriter som utöver det krävs för behörighet till vidareutbildningen framgår av 2.5 §§.

Kompletterande behörighetskrav för nationella profilen design och produktutveckling

2 §   Som kompletterande behörighetskrav för den nationella profilen design och produktutveckling krävs godkända betyg på kurserna design 1 och konstruktion 1, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.

Kompletterande behörighetskrav för nationella profilen informationsteknik

3 §   Som kompletterande behörighetskrav för den nationella profilen informationsteknik utgång nätverksteknik krävs godkända betyg på kurserna programmering 1 och dator- och nätverksteknik, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.

  Som kompletterande behörighetskrav för den nationella profilen informationsteknik utgång mjukvarudesign krävs godkända betyg på kurserna programmering 1 och webbutveckling 1, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.

Kompletterande behörighetskrav för nationella profilen produktionsteknik

4 §   Som kompletterande behörighetskrav för den nationella profilen produktionsteknik krävs godkända betyg på kurserna mekatronik 1 och produktionskunskap 1, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.

Kompletterande behörighetskrav för nationella profilen samhällsbyggande

   Som kompletterande behörighetskrav för den nationella profilen samhällsbyggande 5rävs godkända betyg på kurserna arkitektur . hus och byggnadsverk, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.

____________________

   1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2016.

   2. Föreskrifterna tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2018.

På Skolverkets vägnar

ANNA EKSTRÖM

       Frida Ericmats Rutgersson