Frågor och svar

Vem ska jag kontakta om jag har frågor om lärarlegitimation?

Kontakta Skolverkets Upplysningstjänst både om du har frågor om lärarlegitimation och om du har tekniska frågor som rör den digitala ansökan.

Fråga Skolverket