Avgift för att ansöka om legitimation

Det kostar 1 500 kronor att ansöka om en lärar- eller förskollärarlegitimation. Du som har en examen som är utfärdad före den 1 juli 2011 behöver dock inte betala någon ansökningsavgift.

Det kostar 750 kronor att ansöka om att utöka din lärarlegitimation eller förskollärarlegitimation med fler behörigheter, oavsett när examen utfärdades.

Du som har BankID eller Freja eID+ betala din avgift i samband med ansökan i E-tjänsten.

Om du saknar svensk BankID eller Freja eID+ kommer Skolverket att kontakta dig med information om hur du betalar in ansökningsavgiften till oss.

Det är regeringen som har bestämt att Skolverket ska ta ut en ansökningsavgift. Avgiften är till för att täcka Skolverkets kostnader för att handlägga ansökan.

Källa: 4 kapitlet 5 § i förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Senast uppdaterad 14 maj 2024