Frågor och svar

Hur lång tid tar det innan jag får mitt beslut?

Handläggningstiden är i de flesta fall cirka 6–10 veckor för dig som ansöker om lärar- eller förskollärarlegitimation med svensk examen. Handläggningstiden varierar beroende på vilken typ av examen du har och vilka behörigheter du ansökt om.