Frågor och svar

Jag har ansökt om legitimation tidigare. Nu har jag kompletterat utifrån era anvisningar. Behöver jag skicka in alla papper igen?

Nej, du behöver inte skicka in handlingar som du skickade in i samband med din tidigare ansökan. De finns kvar hos oss. Däremot behöver du skicka in de nya intyg som vi inte tagit del av.