Frågor och svar

Kan Skolverket göra en förhandsbedömning av mina intyg och betyg?

Nej, Skolverket gör inte några förhandsbedömningar. Du måste göra en ansökan för att vi ska göra en bedömning.