Frågor och svar

Vad kan jag göra om jag har problem med att bifoga bilagor till min ansökan?

Kontrollera storleken på dina bilagor. Storleken på varje fil du laddar upp bör inte vara större än 2 MB.

Samtliga bilagor måste vara i formatet PDF. Det finns lite olika sätt att skapa en PDF och olika program som skapar PDF:er. Windows 10 har en inbyggd PDF-skrivare, så allt du kan skriva ut kan du välja att spara som en PDF-fil – i alla program.