Frågor och svar

Varför måste jag betala även om jag inte får legitimation?

Det är regeringen som bestämt att de som ansöker om lärar- och förskollärarlegitimation ska betala en ansökningsavgift. Den är till för att täcka Skolverkets kostnader för handläggningen. Det finns olika avgiftsbelopp beroende på om du ansöker för första gången eller om du vill utöka din legitimation med fler behörigheter vid ett senare tillfälle.

Källa: 4 kapitlet 5 § förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.