Frågor och svar

Vart kan jag vända mig för att få hjälp om jag fortfarande upplever problem?

Om du har testat de olika förslagen i de tidigare frågorna ovan, men fortfarande upplever problem med vår E-ansökan, rekommenderar vi att du gör en digital pappersansökan i stället. Det gör du genom att välja alternativet "Digital pappersansökan" i själva ansökningsportalen.

Om du upplever problem även med den digitala pappersansökan kan du kan du alltid kontakta oss för ytterligare hjälp.

Kontakta oss