Frågor och svar

Hur lång är handläggningstiden om jag har ansökt om legitimation?

Handläggningstiden är i de flesta fall cirka 6–10 veckor för dig som ansöker om lärar- eller förskollärarlegitimation med svensk examen. Handläggningstiden varierar beroende på vilken typ av examen du har och vilka behörigheter du ansökt om.

Om du behöver komplettera din ansökan med fler uppgifter eller handlingar kontaktar vi dig via din digitala brevlåda eller via brev.

Källor: 4 kapitlet 3 § förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.