Frågor och svar

Jag ansökte om legitimation samtidigt som en kurskamrat och hen har redan fått sin, men inte jag. Vad beror det på?

Handläggningstiden för din ansökan beror på vilken typ av examen du har och vilka behörigheter du ansökt om. När Skolverket tagit emot ansökningarna sorterar vi in dem i olika köer utifrån examen och önskade behörigheter. Köerna är olika långa och ärendena är olika komplexa.

Det gör att tiden det tar att handlägga olika ärenden är olika lång. Personer som ansökt samtidigt kan därför få sin legitimation vid olika tidpunkter.