Frågor och svar

Jag behöver få min legitimation för att få en tillsvidareanställning. Kan ni skynda på mitt ärende?

Nej, vi kan inte skynda på handläggningen i ett enskilt ärende. Vi hanterar alla ansökningar i den ordning de kommer in till oss.

Vi arbetar ständigt med att försöka korta ner våra handläggningstider. Vi förstår att de långa handläggningstiderna kan skapa svårigheter för dig som väntar på beslut och beklagar det.