Frågor och svar

Jag missade att skriva att jag vill ha behörighet i ett ämne, kan jag komplettera ett pågående ärende?

Ja, det är möjligt att komplettera ett pågående ärende med fler handlingar.

Om du vill komplettera ditt pågående ärende med kursintyg eller erfarenhetsintyg ska du också tala om vilken ytterligare behörighet du vill ha och grunden för det. Du ska då ange

  • skolform
  • ämne/ämnesområde
  • årskurser (för de skolformer där det är aktuellt)
  • om du ansöker utifrån studier, erfarenhet eller någon annan grund.

Om du skickar in din komplettering med e-post kan du skriva uppgifterna ovan direkt i e-postmeddelandet. Ange även ditt ärende- eller personnummer.

E-post till legkomplettering@skolverket.se

Du kan också skicka in din komplettering med post. Då ska du använda det försättsblad du fick från Skolverket i din bekräftelse på ansökan. Skicka kompletteringen till adressen på försättsbladet.