Frågor och svar

När ska jag använda försättsbladet?

Du ska alltid använda det försättsblad som Skolverket skickat till dig när du kompletterar ditt pågående ärende med post.