Frågor och svar

Kan jag få min legitimation översatt till engelska?

Nej, vi utfärdar inte lärarlegitimationer på engelska. Vi kan däremot utfärda ett intyg på engelska om att du har en svensk lärarlegitimation. Om du vill ha det ska du skicka ett mejl med din begäran till oss.

E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se